Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler bu kategoride yer almaktadır.

Diğer sağlık personeli sertifikası ilgili eğitimi aldıktan sonra girdiği sınavı geçen personellere verilmektedir. Bu personeller çeşitli kurum veya kuruluşlarda çalışabilmektedir. Çoğunlukla iş yeri hekimlerine yardımcı olmaktadırlar. Diğer sağlık personellerine belgesini hangi kurum verir? Sınav sonucunda başarılı olan kişilere belgesini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vermektedir.

Diğer Sağlık Personeli Nedir?

Diğer sağlık personelleri kimlerdir? İş yerlerinde çalışan, iş yeri hekimine yardımcı olan, çeşitli görev ve sorumlulukları bulunan personeller, diğer sağlık personelleri kapsamındadır. Peki hangi meslek grupları diğer personel kategorisindedir?

 • İş yeri hemşireleri
 • Sağlık memurları
 • Sağlık teknisyenleri

Personel adayları için düzenlenen sertifika programına katılıp başarıyla bitiren kişiler, diğer sağlık personelleri arasındaki yerini alabilirler. Sertifika programı kapsamında eğitim veren kuruluşlar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmektedir.

Diğer sağlık personelleri, iş yeri hekimiyle birlikte çalışarak evrak ve belgelerin takibini yaparlar. Çalışanların gerekli hallerde aşı ve muayene tarihlerini ve çeşitli eğitimleri alıp almadıklarını takip ederler.

Diğer Sağlık Personellerinin Görevleri

Esem OSGB, hizmet sunduğu kuruluşlara, uzman ve deneyimli sağlık personeli ile hizmet vermektedir. Görevlendirdiğimiz sağlık personelleri, yeri hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalamakta ve sürdürmektedir. Diğer sağlık personellerinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve iş yeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunda ve yürütülmesinde iş yeri hekimi ile beraber çalışmak.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • İş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde iş yeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının işlerine destek sağlamak.
Online Teklif Formu