İşe Giriş Raporları

İşe giriş raporları, tüm işe giriş durumlarında istenen, çeşitli sağlık bilgileri ve tahlil sonuçlarını kapsayan belgelerdir. Bu belge, yeni işe girişlerde kişinin sağlık durumunun ve yapacağı işe uygunluğunun tespit edilmesi için hazırlanır.

İşe giriş raporları çalışılacak işin mahiyetine, tehlikeli olma seviyesine göre çeşitli değişiklikler gösterebilir.

İşyerlerinde her çalışanın işe giriş raporunun bulundurulması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince zorunludur.

İşe Giriş Raporu Nasıl Alınır?

Kişinin sağlığının ve fiziksel durumunun çalışacağı iş için uygun olması oldukça önemlidir. Zira herhangi bir yetersizlik ya da sağlık sorunu nedeniyle hem kişinin kendisi hem de diğer çalışanlar önemli riskler yaşayabilirler. Bu nedenle, işe girişlerde sağlık raporu istenmektedir. Bu raporlar konuyla ilgili sağlık merkezleri, hastaneler, işyeri hekimleri tarafından verilebilmektedir.

Tüm iş kollarında herhangi bir iş için yeni bir çalışan işe başlarken, çalışana sağlık muayenesi yapılması zorunludur. Muayene ve gerekli tahliller, kontroller tamamlandıktan sonra işe giriş raporları alınır. İşin tehlikeli olma seviyesine göre tahlil ve tetkikler değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sağlık raporunun alınması için gerekli yer de değişiklik gösterir. Ayrıca bu raporlar;

  • Az tehlikeli işyerleri için beş sene,
  • Tehlikeli işyeri çalışanları için üç sene,
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde çalışan personel için ise bir sene geçerlidir.

İşe giriş sağlık raporu geçerlilik süresi dolduğunda, bu belgelerin yenilenmesi gereklidir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır

İşe giriş sağlık raporlarının alınmasında işyeri hekimleri ve Aile Sağlık Merkezi hekimleri yetkilidir. Ancak Aile Sağlığı Merkezi hekimleri yalnızca belli tehlike grubunun altındaki iş kolları için bu belgeyi verebilmektedir. İşyeri hekimleri ise geniş bir aralıktaki pek çok rapor ve diğer sağlık hizmetinde hazır bulunmaktadır.

İşe giriş raporlarının temini pek çok işyeri ve çalışan için zorlayıcı olabilmektedir. Hem zaman hem de lojistik kaybına neden olabilen raporların hazırlanması için, mobil sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir. Böylelikle gerekli işlemleri bulunduğunuz yerde ve toplu şekilde tamamlayabilirsiniz.

ESEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak donanımlı ekibimizle tüm raporlarlar ve diğer sağlık tetkiklerini mobil araçlarımızla işyeri konforunuzda yapabilmekteyiz. Gerekli tetkikler, düzenli aralıklarla yapılması gereken kontroller ve meslek hastalıklarıyla ilgili protokollerde de destek ve hizmet vermekteyiz. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve diğer hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Online Teklif Formu