İSG Katip Nedir?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası yürürlüğe girdikten hemen sonra 2012 yılında devreye alınan bir yazılımdır.

Firmalarda görevlendirilen, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin bu yazılım üzerinden ataması gerçekleştirilir.

E-devlet sistemile entegre çalışan İSG Katip yazılımıyla, iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin teftişlerine gerek kalmadan Çalışma Bakanlığı hizmet almayan tüzel kişilikleri belirleyerek cezai işlem yapabilmektedir.

2023 itibariyle en temel OSGB hizmetleri olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almamanın aylık cezası 116.628 TL belirlenmiştir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İdari Para Cezası Bilgileri

İSG Katip Onay Süreci

Aldığınız İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetlerinin resmi olarak başlaması için bir şirket yetkilinizin kendi e-devlet şifresiyle İSG KATİP sistemine giriş yaparak aldığınız hizmetimizi onaylaması gerekmektedir.

  1. Öncelikle onaylama işlemini yapacak olan SGK E-Bildirge yetkilisinin, kendi e-devlet şifresini almış olması gerekmektedir. Bu şifre herhangi bir PTT şubesinden alınabilir.
  2. E-devlet şifresiyle İSG Katip Sistemine giriş yapıldıktan sonra sol taraftaki menü’den Hizmet Alan İşyeri Modülü’ne tıklanması gerekmektedir. (Eğer bu alan yok ise, SGK E-Bildirge yetkilisi başka bir kişidir.)
  3. Sağ tarafta şirketinize hizmet veren iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin bilgileri belirecektir. Herbirinin üzerine tıklandıktan sonra yukarıdaki Onayla butonuna basılarak onaylama işlemi gerçekleştirilecektir.  (İSG Katip Onayı)

Bu işlemler gerçekleştikten sonra Bakanlığın veri tabanında şirketinizin resmi olarak İŞ Sağlığı ve Güvenliği hizmeti başlamış olacaktır.