OSGB

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek için yetkilendirilen birimdir. İş Sağlığı ve Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun olarak çalışan OSGB’ler iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlamanın yanı sıra şirketlere danışmanlık da sunmaktadırlar. OSGB’nin açılımı: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin kısaltması olarak kullanılan bir terimdir.

OSGB, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve meslek kazalarının önlenmesi için hizmet verir. Özel şirketlerin veya kamu kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olan OSGB’ler personellerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için önemli bir rol oynarlar.

OSGB Ne Demek?

OSGB açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. Bu birimler yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmet verirler ve iş yerlerinin yasal gereklilikleri yerine getirmesine katkı sunarlar. Çalışanların sağlığını koruyabilecek tedbirlerin alınması yasalar tarafından koruma altına alınmıştır.

İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri, iş kazaları ve meslek hastalığı gibi riskleri en aza indirmektedir. OSGB firmaları ise birlikte çalıştıkları iş yerlerine, yasal mevzuat çerçevesinde iş güvenliği hizmetleri sunmaktadır.

OSGB’nin Görevleri Nelerdir?

OSGB açılımı nedir soruna yanıt bulduktan sonra görevleri neler iye bakarsa; Öncelikle iş yerlerinde risk analizi yapmak ve bu riskleri azaltmaya yönelik önlemler önermek OSGB’nin başlıca görevidir.  Bunun yanı sıra çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek, bu konuda eğitimler vermek de OSGB’nin görev alanına girmektedir.

Çalışanların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve sağlık raporlarının yenilenmesi OSGB tarafından atanan iş yeri hekimlerince yürütülmektedir. Bununla birlikte iş güvenliği uzmanları aracılığıyla çalışma ortamıyla ilgili değerlendirmeler yapılmakta ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar raporlanarak kayıt altına alınmaktadır.

OSGB
OSGB

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışanlara ve iş yerlerine sağladığı pek çok fayda vardır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak çalışanların sağlığını korur.
Çalışanların kendini güvende hissetmelerini sağlar ve bu durum iş verimi arttırır.
Sağlık sigortası, tazminat ve hukuki masraflar minimuma iner.
Bu tedbirler sayesinde çalışan devamlılığı sağlanır.
Acil durumlarda veya afet anlarında hızlı ve etkin müdahale kapasitesini arttırır.
Marka değeri artar ve iş süreçleri daha kaliteli hale gelir.

OSGB Adana

OSGB Adana bölgesinde hizmet veren ESEM; iş güvenliği eğitimi, sağlık raporu, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışma şekli genel hatlarıyla ortaktır.

Öncelikle işveren ile OSGB arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme işe sağlanacak hizmetlerin şartları belirlenir. OSGB uzmanları tarafından iş yeri ziyaret edilerek çalışma ortamı değerlendirilir ve risk analizi yapılır. Potansiyel riskler belirlenir ve bu riskleri azaltmaya yönelik önlemler önerilir. Ardından işverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler verilir. Bu eğitimler çalışanların risklerin farkında olmasını ve güvenli çalışma tekniklerini öğrenmelerini sağlar.

OSGB tarafından atanan işyeri hekimi çalışanların sağlık durumunu değerlendirir. Bunun yanı sıra iş güvenliği uzmanı tarafından önlemlerin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili denetimler yapılır. İş sağlığı ve güvenliğine dair alınan önlemler, yapılan faaliyetler ve iş kazalarının tümü raporlanır ve kayıt altında tutulur.

OSGB hizmeti almak iş yerlerinin yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmasını sağlar. İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korur. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirir. Sağlık raporlarının düzenli ve hızlı bir şekilde yenilenmesine olanak tanır.

ESEM; Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Mersin, Kayseri Adana ve Kahramanmaraş OSGB firmaları arayışında bulanan kişiler için bölgeye göre OSGB hizmeti sunmaktadır. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

OSGB’nin açılımı: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin baş harflerinin kısaltılmasından oluşan bir ibaredir.

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlayan yetkili organizasyonlardır. Açılımı ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’dir.

Paylaş