Skip links

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi, iş sağlığı ve güvenliğinin her noktasında hem güvenlik hem de sağlık açısından verilmesi gereken temel eğitimler arasındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hükümlülükleri arasında olan temel ilk yardım eğitimleri ile birlikte yanında firmanın fiziki koşullarına göre verilecek eğitimler eklenebilir. İlk yardım eğitimleri, ilk anda olay yerinde tıbbı ekipman kullanmadan ilaç kullanmadan müdahale edilebilecek koşullarda olan kazazedelere uygulanması için aynı zamanda acil durumlarda ilk anda olay yerinde kişinin kendisine tıbbı ekipman kullanmadan ilaç kullanmadan müdahale edebilecek bilinçte olduğunda dahil eğitimde öğrendiği bilgileri kullanabileceği verimlilikte olmalıdır.

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği madde 16`da; tüm kurum ve kuruluşlarda iş koluna göre istihdam edilen personelin %5`nin; ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde istihdam edilen personelin ise %10`unun Sağlık Bakanlığı Onaylı ilk yardım eğitimi almış olması gerektiği belirtilmektedir.

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bu ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.