İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği için verilmesi gereken temel eğitimlerdendir. Hem güvenlik hem de sağlık açısından oldukça önemli olan bu eğitim, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri arasında yer almaktadır.

İlk yardım eğitimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre zorunlu tutulmuştur. Bu yasaya göre iş yerlerinde belirli sayıda çalışanın ilk yardım eğitimi alması gerekmektedir.

Kaç kişinin eğitim almasının zorunlu olduğu da yine bu yasa çerçevesinde belirlenmektedir. Bu eğitimlere firmaların fiziki koşullarına, olası ilk yardım gerektirebilecek durumlara göre çeşitli eğitimler eklenebilmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Nelerdir?

İlk yardım, yaşamı tehlikeye düşüren herhangi bir durumda, sağlık sorunu ya da kaza anında tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan uygulamalardır. Bu uygulamaların diğer özelliği de olay yerinde, ilaçsız yapılan uygulamalar olmasıdır. İlaçsız yapılan bu müdahalelerle hayat kurtarılabilir, bir problemin kötüye gitmesi önlenebilir.

Farklı iş yeri ve firmalarda, farklı alanlarda çeşitli ilk yardımcı ihtiyaçları mevcuttur. Bu doğrultuda eğitimler kategorilere ayrılmış olup çeşitli tehlike sınıflarında çeşitli müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Bu eğitimlerde uygun sayıda personelin bu tehlike sınıflarına göre eğitilmesi temel amaçtır.

İlk yardım eğitimi almış kişinin olası bir durumda hasta veya yaralıya yardım ederken yapması gerekenler genel olarak;

  • Durum değerlendirmesi yapmak,
  • Korku ve endişesini gidermek,
  • Müdahaleye yardım edebilecek kişilerin organize edilmesi,
  • Durumun ağırlaşmasını önlemeye yönelik müdahalelerde bulunmak,
  • Herhangi bir travma ihtimaline karşı, hareket etmesini ya da ettirilmesini engellemek,
  • En uygun ve hızlı yöntemleri saptayarak bir sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamaktır.

İlk Yardım Eğitimi Kaç Saat?

Sertifikalı ilk yardım eğitimi genel olarak 16 saatlik bir dizi eğitim şeklinde düzenlenmektedir. İki iş gününe tekabül eden bu sürenin sonunda katılımcılar sınava tâbi tutulur. Eğitimler en fazla yirmi kişilik gruplara verilmektedir. Eğitimler tamamlandıktan sonra; belirlenen gün ve saatlerde, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde düzenlenen sınav, pratik ve teorik şekilde yapılmaktadır.

ESEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında yıllardır görev yapan tecrübeli kadrosuyla 2013 yılından beri bu alanda hizmet vermektedir. 25 kişilik deneyimli personel kadrosuyla yürütülen çalışmalar, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre düzenlenmiştir. Siz de profesyonel destek için bize ulaşabilirsiniz.

Online Teklif Formu