Uygulamalı Temel Yangın Eğitimi

Uygulamalı temel yangın eğitimi işletme bünyesinde ve çevresinde çıkabilecek yangın tehlikesine karşı önceden hazırlıklı olmak amacıyla verilmektedir. Böylece can ve mal kaybını en aza indirmek hedeflenmektedir.

Uygulamalı temel yangın eğitimi konuları yangınların önlenmesine ve söndürülmesine odaklanmaktadır. Yangın söndürme yöntemleri, yangın türleri, yangına yönelik alınabilecek tedbirler gibi konular eğitim dahilinde verilmektedir. Yangın, pek çok faktöre bağlı olarak her yeri etkileyebilecek bir tehlikedir.

Bu nedenle gereken önlemlerin alınması, işletmenin geleceği açısından hayati önemdedir. Acil bir yangın eylem planında; binadan tahliye işleminin nasıl gerçekleştirileceği ve personelin nasıl tahliye edileceği gibi konular yer almaktadır.

Uygulamalı Temel Yangın Eğitimi Nedir?

Yangın güvenliği, işletmenin devamlılığını sağlayabilecek temel konulardan biridir. Bu nedenle işletmede gerekli güvenlik önlemleri bulunmalı ve çalışan personel de yeterince bilgilendirilmelidir. Özellikle de belli sektörler yangından daha çok zarar görebilme potansiyeline sahiptir. Bu sektörler elektrik, elektronik ve kimya alanlarında faaliyet gösterebilmektedir.

Yangınla mücadele için alınabilecek tedbirler ve işletmelerin güvenliği gibi hususlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer almaktadır. Kişiler aldıkları eğitim sonucunda başarılı olmaları halinde yangın eğitimi sertifikası alabilmektedir.

Yangın eğitimi konuları neleri içermektedir? Yangın eğitimi yönetmeliği nedir? Temel yangın eğitimi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetimi altında olan, İSG Kanunu ile resmileştirilen zorunlu bir eğitimdir. İş güvenliğinin önemli yapı taşlarından biridir. Firmamız uygulamalı yangın eğitimlerini verimli, doğru ve nitelikli bir şekilde, alanında uzman eğitim kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

Uygulamalı Yangın Eğitimi Kaç Saat?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiği” belirtilmektedir.

Özellikle riskli işletmeler dahilinde gerçekleştirilecek düzenli bir yangın tatbikatı ile tüm personeller, yangın durumuna karşı yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterebilir. Yangın eğitimi konuları temel olarak;

 • Yangının tanımı
 • Yangın türleri
 • Hangi yangının nasıl söndürülebileceği
 • Yangın anında yapılması gerekenler
 • Yangın sonrasında yapılması gerekenler
 • Yangın tüpü ve diğer söndürme sistemlerinin hangi standartlarda olması gerektiği
 • Riskli sektörlerin neler olduğu
 • Kişisel ve işletmeye yönelik alınabilecek önlemlerin neler olduğu

Şeklinde sıralanabilir. Peki temel yangın eğitimi ne kadar sürmektedir? Bu eğitimler 4 ila 8 saat arasında değişmektedir. Eğitim hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir.

Temel Yangın Eğitimini Kimler Verebilir?

İlgili kanunda belirlendiği şekliyle iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren işletmeler, bu eğitimi verebilmektedir. Eğitimciler, yangın güvenliği konusunda uzman personellerden seçilmektedir.

İSG Kanunu’na ek olarak Resmî Gazete’de yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik” de yangın konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini içermektedir. Yönetmeliğin 15. Maddesine göre;

 • Tüm çalışanlar acil durum planları ile söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinde görevlendirilen destek elemanları hakkında bilgilendirilir.
 • İşe yeni alınan çalışana ve herhangi bir işverenden geçici bir süre için çalışmak üzere devralınan çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
 • Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.
Online Teklif Formu