6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları ve kapsamları belirler. İşveren ve çalışanların yetkileri, görevleri, hak ve sorumlulukları da bu kanunla düzenlenmiştir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, kamu ve özel tüm iş yerleri ve bunlarda çalışanlar ve işverenleri kapsamaktadır. Kanun sayesinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına dair işverene ait yükümlülüklerin kontrol ve denetlenmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca alınacak önlemler, gerekli belge ve eğitimler bu kanunla güvence altına alınmıştır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamı Nelerdir?

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen kanun hangisidir? 6331 sayılı iş kanunu, tüm kamu kurumları ve özel iş yerlerindeki çalışma şartlarını ve kuralları belirlemekte ve denetlemektedir. Bu işlemler ve kanunun işlerliğindeki tüm detayların takibi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılmaktadır.

Kanuna göre işverenin genel yükümlülükleri şu şekildedir;

  • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak,
  • Bunun için tüm mesleki risklerin önlenmesi ve buna dair eğitimlerin verilmesi, gerekli araç ve gerecin sağlanması,
  • Risk değerlendirmesi yapmak ve buna uygun önlem çalışmalarında bulunmak,
  • Çalışana görev verirken mevzubahis işe uygunluğunu kontrol etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel mevzuatı takip ederek işleyişi buna uygun şekilde düzenlemek.
6331-sayili-is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nedir? Bu kanun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ya da İSG Kanunu olarak da bilinmektedir. Her kombinasyona ve duruma uygun farklı başlıkları bulunmakta olan kanunun genel hatlarıyla işverene verdiği yükümlülükler bu şekildedir.

6331 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Nedir?

6331 sayılı kanun dördüncü maddesinde, genel olarak “işverenin genel yükümlülükleri” üzerine tanımlama yapmaktadır. Bu bağlamda çalışanların tüm iş sağlığı ve güvenliği şartlarını sağlama sorumluluğu işverene aittir.

Özellikle işveren yükümlülüklerinin açık ve net şekilde tanımlanması bakımından bu madde oldukça önemlidir. Maddeye

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

ESEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, iş sağlığı ve güvenliğine dair pek çok gerekliliğe uygun hizmetler vermektedir. Sağlık raporlarının hazırlanması, gerekli eğitimlerin verilmesi gibi pek çok detay ve gereklilik için ESEM OSGB ile iletişime geçebilir, iş sağlığı ve güvenliği için profesyonel destek alabilirsiniz.

Paylaş