İlkyardım Eğitimi

İlkyardım eğitimi acil durum anlarında hızlı ve etkili müdahale becerilerini öğretir. İlk yardım, herhangi bir kaza esnasında veya ani gelişen bir sağlık sorununda hayat kurtaran bir müdahaledir. İlk yardım, tıbbı araç gereç-ya da ilaç olmadan hastanın durumunun stabil tutulması ve sağlık ekipleri gelinceye kadar durumunun kötüleşmesinin engellenmesidir.

İlkyardım eğitimi iş sağlığı ve güvenliği açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile zorunlu hale getirilmiştir. Özellikle iş kazası riskinin yüksek olduğu sektörlerde ilk yardım eğitimi hayati bir öneme sahiptir.

İlk yardım eğitiminde neler var?

Kalp krizi ve boğulma gibi durumlarda kalp masajı ve suni solunum teknikleri öğretilir.

Yaralanmalarda kanamayı durdurma ve kontrol etme yöntemlerini içerir.

Kesik, yanık, kemik kırılması gibi yaralanmalarda müdahalenin nasıl olması gerektiği anlatılır.

İlkyardım Eğitimi

Hayvan saldırısıyla ısırılma ve zehirlenmelerde neler yapılması gerektiğiyle ilgilidir.

Yaygın sağlık sorunlarında (astım, epilepsi, diyabet vb.) müdahale yöntemleri öğretilir.

Çok sayıda yaralının olduğu durumda kimin öncelikli tedavi ihtiyacı olduğunu belirleme bilgisi verilir.

İlk Yardım Eğitimi Kursu

İlk yardım eğitimi kursu ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebilmektedir. Bu eğitimler iş yeri ortamında ve tüm çalışanlara yönelik yapılabilir. Eğitim bazı aşamalardan oluşur. Öncelikle ilk yardımın temel prensiplerini içeren teorik eğitim verilir. Bu aşamada acil durumlarda yapılması gerekenler, temel yaşam desteği gibi konularda bilgi verilir.

İkinci aşamada öğrenilenler pratiğe dökülür. Mankenler üzerinde uygulamalı ilk yardım tatbikatları yapılır. Ardından gerçek hayatta karşılaşılabilecek acil durum senaryoları üzerinden pratik yapılır ve kriz anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği öğretilir. İlkyardım eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Ancak ilk yardım teknikleri zamanla değişebilir veya gelişebilir. Bu nedenle bu eğitimin belli aralıklarla yenilenmesi gerekebilir.

İlkyardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi nereden alınır?

İlk yardım eğitimi sağlık kuruluşları, üniversiteler ve meslek yüksek okulları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ya da belediyelerin düzenlediği kurslar ile alınabilir. Ancak bu kurumların düzenlediği kurslar dönemsel olabilir.

İş yerlerinde sağlık ve güvenliği arttırmak amacıyla hizmet veren OSGB işveren ve çalışanlara yönelik ilkyardım eğitimleri düzenlemektedir. İlk yardım eğitimi, işyerlerinde meydana gelebilecek kazalar ve acil sağlık sorunlarına karşı çalışanların bilinçlendirilmesi açısından önemlidir. İşverenler OSGB’ler ile iş birliği yaparak çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilenmelerini sağlayabilir.

6T ilk yardım uygulamaları nelerdir?

Acil durumlardan yapılması gerekenleri hatırlatmak için kullanılan bir kodlama yöntemidir. 6T kuralı ilk yardımın etkili ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için önemlidir.

6T kuralının açılımı şu şekildedir:

İlk yardıma başlamadan önce çevrenin güvenliğini sağlamak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırmak gerekir. Bu, hem ilk yardım yapan kişinin hem de yaralı veya hastanın güvenliği için önemlidir.

İlk yardım uygulanan kişinin bilincinin yerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Seslenmek veya hafifçe dokunmak gerekebilir.

Vakit kaybetmeden 112 aranmalı ve hastanın durumu aktarılarak acil yardım istenmelidir.

Hastanın bilinci yerinde değilse dilin geriye doğru kayması hava yolunu tıkayabilir. Hava yolunun açık olduğundan emin olunmalıdır.

Hastanın nefes alıp almadığı kontrol edilmeli, almıyorsa suni teneffüs uygulanmalıdır.

Bu aşamada kanamalar durdurulmalı, yanık varsa soğutulmalı ve kırık-çıkıklar sabitlenmelidir.

İlk Yardım Eğitimi Adana

ESEM OSGB Adana ve çevresinde ilk yardım eğitimi hizmeti sunmaktadır. Temel ilkyardım hayat kurtaran bir uygulamadır. İş yerlerinde, iş yeri hekimleri veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca da verilebilen bu eğitim yasalar tarafından da zorunlu hale getirilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre iş yerlerinde belirli sayıda çalışanın ilk yardım eğitimi alması gerekmektedir. 16 saatlik eğitimlerden oluşan bu süreç sonunda katılımcılara ilkyardım sertifikası verilmektedir.

Özellikle tehlikeli iş kollarında iş güvenliği tedbirlerinin yanı sıra ilk yardım eğitimleri de hayati önemde bir meseledir. İlk yardım eğitimleri 20 kişilik gruplar halinde verilmektedir. Eğitimler tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği yerlerde teorik ve uygulamalı sınav yapılmakta ve sınavı kazananlar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

ESEM OSGB Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mersin, Adana, Kayseri illerinde ilk yardım eğitimi hizmeti sunmaktadır. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş