İşyeri Hekimliği

İşyeri hekimliği firma veya işletmelerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma kadrosu oluşturmasına ve personelin sağlıklı olma halinin devamlılığına katkıda bulunan alandır. İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık durumlarının mevcut işe uygun olup olmadığını kontrol eder ve onları meslek hastalığı riskine karşı korumaya çalışır.

İşyeri hekimliği sertifikası, yasalar dahilinde bir işletme bünyesinde işyeri hekimi olarak çalışabilmenin koşullarından biridir. Bir diğer koşul da 6 yıllık eğitim veren tıp fakültesi mezunu olmaktır.

Mezunlar, özel bir eğitim almakta ve bunun sonucunda girdikleri sınavdan başarılı olmaları halinde mesleğe başlayabilmektedir. Hekim ihtiyacı duyan tüm işletmelerde/kurumlarda çalışılabilmektedir.

İşyeri Hekimliği Sınavı

Bir firma veya işletme bünyesinde çalışmak isteyen doktorlar, ilgili eğitimleri aldıktan sonra işyeri hekimlik sınavına girerler. İşyeri hekimleri de bir sağlık personeli olarak görev yapmaktadırlar. Esem OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman işyeri hekimleri ile hizmet sağlar.

Kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, hekimlerimiz çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir. İşyeri hekimlerimiz yaptıkları bütün işlemleri, doktor-hasta mahremiyetini göz önünde bulundurarak kayıt altına almaktadır. İşe uygun olmadığı tespit edilen çalışan adaylarını işverene tebliğ etmektedir.

İşyeri hekimi olmak isteyen doktorlar yaklaşık 180 saatlik teorik bir eğitimden geçmektedir. Uygulamalı eğitim ise 40 saat sürmektedir. Teorik eğitimin bir kısmı uzaktan bir kısmı da örgün eğitim şeklinde yapılabilmektedir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sınavı geçen hekimler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesine sahip olurlar.

İşyeri Hekimi Doktor mudur?

İş yeri hekimi kimler olabilir? İşyeri hekimleri, adlarından da anlaşılacağı üzere doktordur. Sadece tıp fakültesi mezunları işyeri hekimi olabilmektedir. Bu hekimlerin önemli görevlerinden biri de gerekli hallerde tanı ve tedavi hizmetlerini hızlıca sunmaktır.

Hekimler, işyerlerinde çeşitli görevlerde çalışan personelin sağlık durumlarını periyodik olarak kontrol etmektedir. Koruyucu hekimlik alanı da işyeri hekimlerinin önemli uygulamaları arasındadır. Silikozis gibi meslek hastalıkları da önlenmesi hedeflenen sorunlardan biridir.

Silikozis nedir? Kristal bir yapısı bulunan silika tozlarının belli bir süre solunması sonucunda akciğerde meydana gelen ve ilerleyen bir hastalıktır. Bu hastalıkta en çok gözlenen şikayetler nefes darlığı ve öksürüktür. Silikozis en çok kot taşlama ve ağartma işçilerinde, sanayi işçilerinde, kuyumcularda ve yer altında görev yapan maden işçilerinde görülmektedir.

İşyeri hekimliği sınavını hangi kurum yapar? ÖSYM tarafından her yıl iki defa iş sağlığı ve güvenliği sınavı düzenlenir. İşyeri hekimliği alanındaki eğitimlerini tamamlayan doktorlar, bu sınavda başarılı oldukları takdirde sertifika alarak görevlerine başlayabilirler. Sertifikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

İşyeri Hekimi Ne Yapar?

İşyeri doktorlarının bazı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşlerin yürütülmesinde ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

Bahsi geçen görevler, işletmede çalışan personelin sağlıklarının korunması ve izlenmesi noktasında önemlidir.

Online Teklif Formu