İşyeri Hekimliği

İşyeri hekimliği iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmış bir tıp dalıdır. İş yeri hekimleri üretim süreçlerinin daha sağlıklı ve güvenli olmasına katkıda bulunmaktadır. Bu hekimler, çalışanların sağlık  durumlarının mevcut işe uygun olup olmadığını kontrol etmekle ve onları meslek hastalığı riskine karşı bilinçlendirmekle yükümlüdür.

İşyeri hekimliği sertifikası almak, bir işletme bünyesinde iş yeri hekimi olarak çalışabilmenin koşullarından biridir. Tıp fakültesi mezunları, özel bir eğitim aldıktan ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olduktan sonra iş yeri hekimi unvanına sahip olmaktadır. İş yeri hekimlerinin tüm görev ve sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir.

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği Sınavı

İş yeri hekimi olarak çalışmak isteyen doktorların, ilgili eğitimleri aldıktan sonra sınava girmeleri gerekmektedir. Sınavda başarılı olan doktorlara iş yeri hekimliği sertifikası verilmektedir. Bu sertifika ile iş yeri hekimi olarak göreve başlanabilir. ESEM OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman işyeri hekimi hizmeti sağlamaktadır.

İşyeri hekimi olmak isteyen doktorlar yaklaşık 180 saatlik teorik bir eğitimden geçmektedir. Uygulamalı eğitim ise 40 saat sürmektedir. Teorik eğitimin bir kısmı uzaktan bir kısmı da örgün eğitim şeklinde yapılabilmektedir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sınavı geçenler işyeri hekimliği belgesi alırlar.

İşletmelerde sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için iş yeri hekimleri tarafından çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmektedir. İş yeri hekimleri yaptıkları bütün işlemleri, doktor-hasta mahremiyetini göz önünde bulundurarak kayıt altına almalı ve işe uygun olmadığını tespit ettikleri çalışan adaylarını ise işverene bildirmelidirler.

İşyeri hekimi olmak için gerekenler şunlardır:

Tıp fakültesi mezunu olmak

İş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi sahibi olmak

İş yeri hekimliği kursunu tamamlamak

İş yeri hekimliği sınavını başarıyla geçmek

Bu şartların tamamını sağlayan hekimler bir işletme bünyesinde iş yeri hekimi olarak görev alabilirler.

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi Ne Yapar?

İş yeri hekimlerinin görev ve sorumlulukları kanun ile belirlenmiştir. Bu kanun kapsamında işverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak iş yeri hekimlerinin görevlerindendir. Buna ek olarak hekimler, çalışanların işe girişte ve sonrasında periyodik sağlık muayenelerini yapmalıdırlar. Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek ve işlerin yürütülmesinde ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirmek de iş yeri hekimliği sorumluluk alanına girmektedir. İş yeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına da katılırlar. Böylece iş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarının bir parçası olurlar.

İş yeri hekimleri kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri de yapmalıdırlar. Bununla birlikte iş güvenliği uzmanı öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına da katılmalıdırlar. İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmanın yanı sıra gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, iş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek, yıllık çalışma planı hazırlamak iş yeri hekiminin görevleri arasında sayılabilir.

Bahsi geçen görevler, işletmede çalışan personelin sağlıklarının korunması ve izlenmesi noktasında önemlidir.

İş Yeri Hekimliğinin Faydaları Nelerdir?

İş yeri hekimleri çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktadırlar. Rutin sağlık kontrolleri yaparak, sağlık sorunlarını tespit edip önleyici tedbirler almaktadırlar. Çalışanların sağlıklı olması iş verimini de daha da arttırmaktadır. İş yeri hekimleri, iş kazalarının ve meslek hastalığı riskinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve çalışanları bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdürler. Ayrıca iş yerinde herhangi bir kaza meydana geldiğinde iş yeri hekimleri ilkyardım sağlayabilirler.

Online Teklif Formu