Skip links

İş Güvenliği Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİMİZ

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

AMAÇ
Organizasyon çalışanlarının tüm faaliyetlerinde, genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek ve proaktif yaklaşım anlayışının alt yapısını oluşturmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Eğitim sonunda katılımcılar;
– İSG mevzuatı ve yasal bilgiler
– Çalışanların sorumlulukları
– Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları
– Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
– Güvensiz hareketler ve şartlar
– Uyarı ikazları ve İşaretler
– Kaza İstatistikleri ve İş Kazalarının Maliyetleri
– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
– Kişisel Koruyucu donanımları kullanmanın önemi
– Yanmanın temel prensipleri
– Temizlik ve Düzenin Önemi
– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak konularında genel bilgi sahibi olacaklardır.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusu

– Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri

– İş Güvenliği tanımı

– Kişisel Koruyucu donanımlar

– Uyarı ikazları ve işaretler

– Yanma olayı ve yangın

– Temizlik ve Düzen

– Kaza istatistikleri

– İş kazası raporu

– İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

– İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

YÖNTEM :
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin şirket çalışanlarına özel olarak yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.