İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği eğitimi çalışanların tüm faaliyetlerinde, genel güvenliği kurallarını öğrenmelerini sağlamaya yönelik bir etkinliktir. Bu eğitim sayesinde kazalardan nasıl korunulacağı ve proaktif yaklaşım anlayışının ne olduğu gibi kazanımlar da sağlanmaktadır.

İş güvenliği eğitimi soruları, verilen eğitimin ardından ölçme ve değerlendirmeye yönelik hazırlanmaktadır. Böylece kişinin istenilen kazanımlara sahip olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Bu sorular tehlikeli kimyasallar hakkındaki bilgilerden, yıldırım gibi doğa olaylarından nasıl korunulabileceğine kadar geniş bir ölçekte olabilmektedir. Gürültülü, tozlu ve uçucu madde barındıran ortamlarda nasıl korunulacağı ve hareket edileceği, çalışan tarafından iyi bilinmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kısaca İSG olarak bilinen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sonucunda kişiler isg uzmanı olabilmektedir. Peki işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kanun kapsamında yer alan iş yerlerini ve bu iş yerlerindeki çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

İlgili kanun maddesi, çalışanlara verilecek iş güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektedir. Bu kanun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki teşkilatlar ve görevleri hakkındaki kanuna dayandırılarak oluşturulmuştur. Temel amaç, ilgili sektörde karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına karşı bilgilenmek ve gerekli tedbirleri öncesinde almaktır. Böylece iş kazası durumu henüz yaşanmadan önlenebilecek veya yaşanması halinde yapılabilecekler öncesinde bilinecektir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi nasıl alınır? İş sağlığı ve güvenliği sertifikası, isg uzmanı olmak isteyen kişilerin katıldıkları eğitim programını başarıyla tamamlaması sonucunda verilmektedir. Sertifika için uzaktan eğitim seçenekleri de bulunmaktadır. Günümüzde isg alanında lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim de verilmektedir. Eğitimlerimi tamamlayan kişiler ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları halinde isg uzmanı olarak çalışabilmektedir.

İş Güvenliği Eğitimi Kaç Saat?

İş güvenliği eğitimleri nelerdir? Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İSG mevzuatı ve yasal bilgiler
 • Çalışanların sorumlulukları
 • Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları
 • Kaza oluş sebepleri (kaza zinciri)
 • Güvensiz hareketler ve şartlar
 • Uyarı ikazları ve işaretler
 • Kaza istatistikleri ve iş kazalarının maliyetleri
 • İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
 • Kişisel koruyucu donanımları kullanmanın önemi
 • Yanmanın temel prensipleri
 • Temizlik ve düzenin önemi
 • İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak konularında genel bilgi sahibi olacaklardır.

Peki iş güvenliği eğitimleri ne kadar sürer? Bu husus, çalışılan iş yerinin tehlike durumuna göre değişiklik göstermektedir.

 • Az tehlikeli iş yerleri için en az 8 saat
 • Tehlikeli iş yerleri için en az 12 saat
 • Çok tehlikeli iş yerleri için en az 16 saat olacak şekilde

Çalışanlar için düzenlenmektedir. İş güvenliğine yönelik eğitimler çalışanların kendi sağlıklarını korumaları ve gereken tedbirleri almaları için verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ise bu alanda isg uzmanı olarak çalışmak isteyen kişilerin aldıkları eğitimleri tanımlamaktadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği eğitimi soruları nelerdir? Eğitimi alan kişilerin belli konularda bilgi sahibi olmalarının hedeflendiğinden daha önce söz etmiştik. Sınavlarda karşılaşılacak sorular da bu konular arasından seçilmektedir. Çalışanların hangi durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğinin bilinmesi son derece hayati bir konudur.

İş güvenliği eğitimleri nereden alınır? ESEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi gibi deneyimli bir organizasyon tarafından eğitimlerinizi alabilirsiniz. Oluşumumuz iş sağlığı ve güvenliği alanında 2013’ten beri faaliyet göstermektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri dahilinde hem fiyatlar konusunda hem de eğitimin içeriğiyle ilgili detaylar hakkında bizimle iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz. Bu amaçla web sayfamızda yer alan iletişim adreslerimizden yararlanabilirsiniz.

Online Teklif Formu