İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanlığı, iş yeri dahilinde meydana gelebilecek hastalık ve yaralanmaların ortadan kaldırılması ve önlenmesi için Rehberlik ve Danışmanlık yapar. Birimin görev tanımı da bu doğrultuda çeşitli prosedürler geliştirmek için yapılacak çalışmaları kapsar.

İş güvenliği uzmanlığı için yetkilendirilen kişi veya kişiler kuruluşları ziyaret eder, gerekli prosedürleri uygulayarak kurum ve kuruluşun iş güvenliğine dair raporlamalar yapar gerekli yönlendirmelerde bulunur.

Bu işlemlerin iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik dahilinde olması önemli bir husustur.

 

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Çalışır?

Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları, kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar. Hizmet verilen kuruluşlarda sunulan hizmet ve raporlar kayıt altında tutulmalıdır. Uzmanlar, kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir.

İş güvenliği uzmanlığı her iş koluna ve çalışan grubuna göre farklılık gösteren bir alandır. Her kurumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kendi çalışma ortamında hizmet alması gereklidir. Dolayısıyla kurumun dinamiklerine hâkim olmadan, bir müfettiş gibi dışarıdan iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.

İş Güvenliği Uzmanı Ne Yapar?

Risk değerlendirmesinden acil durum planlarına dek geniş bir çerçeve, iş güvenliği uzmanlığı çalışma alanına girer. Genel olarak iş güvenliği uzmanının görevleri arasında;

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimler vermek,
 • İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık çalışma ve eğitim planı hazırlamak,
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
 • Risk değerlendirmesini ekip ile birlikte yapmak,
 • Acil durum planını ekip ile birlikte hazırlamak,
 • İşveren/İşveren Vekilinin Sağlık ve güvenlik planı hazırlamasını sağlamak,
 • İşveren/İşveren Vekilinin İç yönetmelikleri hazırlamasını sağlamak,
 • İş izni prosedürünün hazırlamasını sağlamak,
 • Çalışma talimatları hazırlamak,
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
 • “ Patlamadan korunma dokümanı hazırlamasını sağlamak,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesini ekip ile yapmak,
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesini ekip ile yapmak,
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerinin takip edilmesini sağlamak,
 • Paratonerin periyodik kontrollerinin takip edilmesini sağlamak,
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesini sağlamak,
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesini sağlamak,
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin takip edilmesini sağlamak,
 • Yangın güvenliğini sağlamak yer almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olmalıdır?

Oldukça geniş bir yetki alanında ve kritik konular üzerinde çalışan iş güvenliği uzmanları çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilme noktasında yetenekli olmalıdır. Aynı zamanda kalabalık gruplarla, çeşitli iş yerlerinde farklı iş kolundan çalışanlarla uyumlu olabilmelidirler. Bu açıdan hem ekip çalışması hem de insani ilişkiler noktasında önemli sorumlulukları vardır.

Detay odaklı bir görev tanımına sahip olduklarından bu noktada kendilerini geliştirmiş olmaları da önemlidir. Stresle baş etmek için gerekli özelliklere sahip olmaları, ayrıca bilgisayar kullanımı ve özellikle MS Office programları konusunda kendilerini geliştirmiş olmaları gerekir.

ESEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak alanında uzman kadromuzla, uzun yılların ve geniş bir portfolyonun getirdiği deneyimle iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri vermekteyiz.

Online Teklif Formu