Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme analizi, iş sağlığı ve güvenliği için doğabilecek risklerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması için yapılan değerlendirmeleri kapsar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında zorunlu tutulmuştur ve iş güvenliğinin en önemli noktalarından biridir.

Risk değerlendirme analizi ilgili kanunun “Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma” başlığı altında yer almaktadır. Kontrol ve takibi için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimleri çalışmaktadır. Mevcut İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır.

Bunu iş güvenliği hususunda uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görmek gerekmektedir.

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en önemli çalışmalardan biridir. Bu çalışma sayesinde belirlenen tehlikeler kaynağında yok edilir. Ayrıca tehlikelere karşı önlem alınarak kaza olasılığı veya meslek hastalıkları asgari seviyeye düşürülmüş olur. Risk analizi sonucunda işletmeler iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, çalışanlar ve işveren vekiliyle birlikte aksiyon planı hazırlar.

Risk değerlendirme analizi;

  • Tehlikeleri tanımlama,
  • Riskleri belirleme ve analiz etme,
  • Risk kontrol tedbirlerini kararlaştırma,
  • Belgeleme,
  • Gerekli durumlarda güncelleme ve yenileme aşamalarının tamamlanması şeklinde ilerlemektedir.

Çalışan ve işyerinin güvenliği oldukça hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda risk değerlendirme analizi yapılmadığı takdirde ya da yanlış yapılması neticesinde ortaya çıkan zararlarda, işyerleri için ciddi cezai yaptırımlar söz konusudur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Kuruluş aşamasındaki işyerleri için ilk aşama risk analizinin oluşturulmasıdır. İşyerinin tehlike sınıfına göre değişiklik göstermekte olan analizler, her türden değişiklik sonrası yenilenmelidir. Ayrıca iş yerinde kaza olmuşsa ya da meslek hastalığı gibi bir durum ortaya çıkıyorsa yine risk analizinin yenilenmesi gereklidir.

  • İşyerine uygun bir parametreler, olasılıklar tespiti yapılır.
  • Stratejik planlama ile amaç belirleme, firma ile ilgili bilgi toplama, kaynak belirleme ve uygulanacak sistem ve duyarlılık analizleri tamamlanır.
  • Sorun belirlenir, denklem ortaya çıkar ve çözüme dair yöntemler belirlenir.
  • Çeşitli işlemlerle bilgisayara işlenen analizler, yorumlanır.

Bu işlemlerin ardından riskin ortadan kalkması, eğer bu mümkün değilse de risk düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu işlemlerden sonra, işyerine iletilen planların uygulanıp uygulanmadığı da kontrol edilmesi de risk değerlendirme analizi parçasıdır.

ESEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi uzman ve deneyimli kadrosuyla çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden herhangi tehlike ya da risk altında kalmamalarını sağlayan çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca riskleri ve tehlike derecelerini minimum seviyeye düşürmeyi amaçlamaktadır. Her koşulda iş sağlığı ve güvenliğinden asla ödün vermeyerek iş birliği yaptığı şirketlerin ihtiyaçlarına, çalışma şartlarına ve konumlarına göre şirketlere özel iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermektedir.

Online Teklif Formu