İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri

İş sağlığı ve güvenliği dersleri sektörel bazda alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerini içermektedir. Çalışma sahalarında, işlerin yerine getirilmesi esnasında meydana gelebilecek riskleri önceden bilerek hareket etmek önemlidir. İsg dersleri ayrıca, ilgili lisans/ön lisans programı kapsamındaki dersleri tanımlamak için de kullanılabilen bir kavramdır.

İş sağlığı ve güvenliği dersleri 4 yıllık programda; temel kimya, biyoloji, kaza analizi, temel anatomi ve risk yönetimi gibi kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Dört yıllık lisans eğitimini bitiren bir mezun, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olması halinde meslek yaşantısına başlayabilmektedir. İki yıllık (ön lisans) bölüm mezunları ise katılacakları eğitim programından başarılı olmaları halinde, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu, tüm iş kolları için alınması gereken isg tedbirlerini içermektedir. İşveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları da bu kanun kapsamında açıkça belirtilmiştir. Personellerin eğitim alması, ilgili kanun kapsamında zorunlu kılınmıştır. Eğitimler isg uzmanı personel tarafından verilmektedir.

Eğitimin içeriği sektöre göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak iş ve işçi güvenliği gibi konular ortaktır. Örneğin yapı ve inşaat sektörlerinde yüksekten düşme, olası bir risktir. Bilişim sektöründe ise masa başında çalışan bireyler için, kas ve iskelet sistemine yönelik rahatsızlıklar ön plandadır. İş sağlığı ve güvenliği bölümü, İSG alanına ilgi duyan ve kariyerine iş güvenliği uzmanı olarak devam etmek isteyenlere yöneliktir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri Nelerdir?

İSG alanı ülkemizde pek çok kademede eğitim-öğretim programı olarak sunulmaktadır. Buna yüksek lisans da dahildir. Derslerin sayısı ve kredi yükümlülükleri hangi kademede eğitim görüldüğüne bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak ders içerikleri temelde birbirine benzemektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği ders notları tüm kademelere hitap edebilmektedir.

Yasalarla zorunlu tutulan bir alan olması, her iş yerinin bir isg personeli ile çalışmasının gerekli olması gibi sebepler bu alanı ön plana çıkarmıştır. Günümüzde hem örgün hem de açık öğretim yöntemiyle eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hangi dersler var?

  • Temel anatomi,
  • Temel ilk yardım,
  • İş hukuku,
  • İş sağlığı ve güvenliğinin temelleri,
  • İSG mevzuatı,
  • Afet ve acil durum,
  • Temel yangın güvenliği,
  • Ergonomi,
  • Risk yönetimi.

İSG dersleri öğrenciye, mesleğin gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmaya odaklanmaktadır. Bölüm mezunları gerekli koşulları yerine getirmeleri kaydıyla (sınavdan başarılı olmak gibi), isg uzmanı olarak çalışabilmektedir. ESEM, nitelikli işyeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanlarının istihdam edildiği köklü bir kurum olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Paylaş