İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlayanlara verilen belgedir. Bu sertifikayı alabilmek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavı da başarıyla geçmek gerekmektedir. Sertifikaya sahip olduktan sonra İSG uzmanı olarak çalışılabilir.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası almak için 18 yaşını tamamlamış olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık durumu bakımından elverişli olma ve en az ön lisans mezunu olma şartları aranmaktadır. Sertifika programları A, B, C sınıfı olmak üzere üç kategoriden oluşmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Ne İşe Yarar?

İSG sertifikasını alan kişiler uzman unvanını almaktadır. İSG uzmanları, iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması süreçlerinde aktif rol oynarlar. Çalışma ortamlarının daha güvenli hale gelmesi ve var olan risklerin ortadan kaldırılması açısından iş sağlığı güvenliği çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

İSG uzmanının görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

İş yerindeki riskleri değerlendirmek,

Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmek,

Çalışma ortamında önlemlerin alınıp alınmadığını denetlemek,

İş kazalarıyla ilgili incelemeler yapmak ve rapor hazırlamak,

Acil durumlarla ilgili tatbikatlar organize etmek.

İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarında verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

A sınıfı iş güvenliği eğitimi çok tehlikeli risk grubunda yer alan iş yerlerinde görevlendirilmek üzere uzmanlık eğitimi verir.

B sınıfı iş güvenliği eğitimi ise orta tehlikeli iş yerleri için gereklidir.

C sınıfı iş güvenliği kursu da daha az tehlikeli iş yerlerinde çalışmak için uygundur.

İş sağlığı ve iş güvenliği sertifikasını alabilmek için toplamda 220 saatlik eğitimi tamamlamanız ve ardından ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavında başarılı olmanız gerekmektedir. Yüz yüze kursların yanı sıra pek çok kurum online eğitim seçeneği de sunmaktadır. Özellikle çalışan kişiler için online kurs seçeneği daha avantajlı olmaktadır. Uzaktan eğitim sayesinde farklı bir ilde bulunan eğitim kurumlarından da kurs almak mümkün olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Adana

Adana ve çevresinde eğitim veren ESEM OSGB ile iletişime geçerek kurs detaylarıyla ilgili bilgi alınabilir. Bu eğitimin profesyonel kişilerce verilmesi sınav başarısını doğrudan etkilemektedir. Öte yandan iş yerlerini daha güvenli hale getirmek, çalışanları bilinçlendirmek ve iş kazalarını önlemek için donanımlı İSG uzmanları yetiştirilmesi gerekir.

İSG kurslarını tamamladıktan sonra, sınavı başarıyla veren herkes iş güvenliği sertifikası almaya hak kazanır. Bu sertifikanın dahil olduğu sınıfa göre iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak istihdam imkânı yakalanabilir. İş güvenliği uzmanının görev ve sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir.

İş sağlığı ve iş güvenliği sertifikası nasıl alınır?

İş güvenliği sertifikası almak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Öncelikle İSG kursu veren eğitim kurumları araştırılmalı ve eğitim süreciyle ilgili bilgi edinilmelidir.

Kursun online mı, yüz yüze mi olacağına karar verildikten sonra kayıt yaptırılabilir.

İSG eğitimleri teorik ve uygulamalı olmak üzere ikiye ayrılır. Eğitimler düzenli takip edilmelidir.

Eğitim tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından yapılan İSG uzmanlık sınavına girilmelidir.

Sınavda başarılı olunması durumunda sertifika kurs alınan kurum tarafından verilmektedir.

İş sağlığı ve iş güvenliği sertifikasına sahip olabilmek için tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra sertifikanın düzenlenme tarihinden itibaren uzman olarak işe başlanabilir. Ancak bu alanda bilgiler sürekli güncellenmekte ve yönetmeliklerde değişiklikler olabilmektedir. Bu değişiklikleri takip etmek ve eğitimleri belli aralıklarla yenilemek doğru olacaktır.

ESEM OSGB Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mersin, Adana ve Kayseri illerinde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş