İSG Eğitimi

İSG Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanları ve yöneticileri bilgilendirmek için düzenlenen bir eğitimdir. Bu eğitimler, iş yerlerinde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve mesleki yönden gelebilecek hasarlardan korunma amacıyla acil durumlara hazırlıklı olma konuları kapsar. Eğitim süreci, bir İSG uzmanı tarafından yürütülür ve sunumlarla desteklenir. Katılımcılar, eğitim sonunda işyerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarını yükseltmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olurlar.

İSG Eğitimi sertifika programı ve önemi, sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda katılımcılara profesyonel sertifika sağlar. Bu sertifika, bireylerin iş güvenliği konusundaki uzmanlıklarını resmi olarak tanır. Eğitim süreci, genellikle çeşitli senaryolar, vak’a incelemeleri ve grup çalışmalarını kapsar, böylece katılımcılar teorik bilgileri pratik uygulamalarla geliştirme fırsatı yakalar. İSG eğitimi almak, işyerlerinde sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunur ve olası iş kazaları veya meslek hastalıkları riskini azaltır, dolayısıyla hem bireysel hem de kurumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir.

İSG Eğitimi Nedir?

İSG’nin açılımı, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin kısaltmasıdır. İSG eğitimi, çalışma ortamında güvenlik ve sağlığı korumak amacıyla düzenlenen eğitim programıdır. Bu eğitimler, iş yerlerinde çalışanların ve yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesini ve donanımlı hale gelmesinde katkıda bulunur..

  1. Kimler İSG Eğitimi Almak Zorunda: İSG eğitimleri, özellikle tehlikeli ve dikkat gerektiren işlerde çalışan her düzeydeki çalışan ve yönetici tarafından alınması zorunludur. Ayrıca, her işletmede, belirli sayıda çalışanın bulunması halinde bu eğitimleri alması yasal bir gerekliliktir.
  2. İSG Belgesi e-Devlet: İSG eğitimi tamamlandıktan sonra, katılımcılara verilen sertifikalar artık e-Devlet platformu üzerinden de sorgulanabilir ve doğrulanabilir hale gelir. Bu sayede, hem işverenler hem de çalışanlar için sertifika doğrulama süreci kolaylaşır.
  3. İşyeri Hekimi ve OSGB: İSG kapsamında, işyerleri belirli bir büyüklükte ise bir işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık durumlarını izler ve iş sağlığı ile ilgili önleyici tedbirler alır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri genellikle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından sağlanır.
  4. Online Eğitimler: İSG eğitimleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte online platformlarda uzaktan eğitim olarak da alınmaya  başlanmıştır. Bu online eğitimler, katılımcılara zaman ve mekan sınırlaması olmadan eğitim imkanı sunar.
  5. İlk Yardım: İSG eğitimlerinin önemli eğitimlerinden biri olan ilk yardım;, acil sağlık sorunlarına müdahalede bulunacak bilgi ve becerileri kapsar.

10 Altın Kural: İSG eğitimlerinde sıklıkla vurgulanan “10 Altın Kural”, iş sağlığı ve güvenliği alanında alınması gereken temel önlemleri özetler. Bu kurallar, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemede kritik rol oynar.

İSG eğitimleri, iş yerlerindeki güvenlik kültürünün geliştirilmesinde ve sürdürülebilir bir çalışma modelinin oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Bu eğitimler sayesinde, iş yerlerindeki kazalar ve sağlık sorunları önemli ölçüde azaltılabilir.

İSG Eğitimi

İSG Eğitim Yönetmeliği

İSG Eğitim Yönetmeliği, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda donanımlı hale getirilmesi amacıyla belli kuralları ve standartları içerir. Bu yönetmelik, işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için gerekli olan eğitim planı ve uygulamaları düzenler. Eğitim planı, iş yerinin faaliyet alanına ve risk düzeyine göre şekillenir. Yönetmelikte belirlenen yenileme süreleri ile eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanması sağlanarak, bilgi güncellenir ve çalışanların bilinç düzeyi sürekli olarak yüksek tutulur.

İSG eğitimlerinin kaç yıl arayla tamamlanması gerektiği, işyerinin tehlike sınıfına göre değişir. Örneğin, çok tehlikeli işlerde çalışanlar için bu eğitim her yıl yenilenmesi gerekir.. Eğitim sürecinde, işyerinde yapılan risk analizi sonuçları dikkate alınarak özel konulara ağırlık verilir. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, her çalışanın belirli bir eğitim sürecinden geçmesi zorunludur. Bu eğitimlerin sonunda katılımcılara belge verilerek, eğitimleri resmileşir. İSG eğitiminin amacı  iş kazası oranlarını düşürmeyi ve güvenli çalışma ortamları yaratmaktır. İş yerlerinde düzenlenen isg kursu ile çalışanların kaza ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi göz önünde tutulur.

Paylaş