İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimliği nedir? Çalışan sağlığını korumak ve iş yerindeki sağlıkla ilgili riskleri azaltmak için çalışma yapan hekimlik alanıdır. İş yeri hekimleri sağlık ve güvenlik standartlarını optimum düzeyde tutmak için çeşitli çalışmalar yapar.

İşyeri hekimliği nedir? Belirli sayının ya da koşulların dışına çıkan iş yerlerinde, sağlık ve güvenliğe dair gereklilikler, iş yeri hekimlerine ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Hem çalışan sağlığını korumak hem de iş yerinin genel verimliliğini artırmak için iş yeri hekimliği alanındaki çalışmalar önem taşır. Bu alanda görev yapan hekimler, çalışanların sağlık durumunu izler, iş yerindeki sağlık ve güvenlik politikalarının uygulanmasına yardımcı olur. İş kazaları veya meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

İş yeri hekimleriyle çalışanların sağlıklı ve güvenli biçimde çalışması sağlanmaktadır. Bununla birlikte acil durumlarda, rapor hazırlanması ya da ilaç reçetelenmesinde iş yeri hekimlerinin görev ve sorumluluğu oldukça önemlidir. İşyeri hekimi görevleri arasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde çalışma yürütülmesi de vardır. Bu sayede iş yerinin yasal uyumluluğu sağlanır.

İş Yeri Hekimi Ne Yapar?

İş yeri hekimliği ile ilgili pek çok sorudan biri “iş yeri hekimi kimler olabilir?” şeklindedir. İş yeri hekimi olmanın ilk koşulu, tıp doktoru olmak üzere yeterli eğitimi almaktır. Doktorluk eğitimi olmayan kişiler bu alanda çalışma yürütemez. Tıp eğitiminin ardından “işyeri hekimi nasıl olunur” sorusuna verilecek yanıt işe şu şekildedir;

  • İş yeri hekimliği özel eğitimi,
  • Gerekli sertifikaları edinmek,
  • Yasal gereklilikleri karşılama,
  • Sürekli eğitimle güncel kalma.

İş yeri hekimi doktor mu? Evet, iş yeri hekimliğinin temel şartı tıp doktoru olmaktır. Bu hekimliğin devamında gerekli belge ve sertifikalar zaman içinde değişim ve gelişim göstermektedir. Bir iş yeri hekimi, gerekli mevzuatı yakından ve sürekli olarak takip etmeli, bilgilerini ve temin ettiği belgeleri güncel tutmalıdır. Genel olarak iş yeri hekiminin görevleri şunlardır;

İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimleri, çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yapar. İşe yeni başlayanların sağlık durumlarını değerlendirir ve mevcut sağlık sorunlarını takip eder.

Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik riskleri belirleyerek bu riskler için koruyucu önlemlerin alınmasını sağlar.

İş yerinde oluşabilecek hastalık ve yaralanmaları önlemek için gerekli tedbirleri alır, koruyucu ekipman kullanımı ve güvenlik konusunda eğitimler düzenler.

İş kazaları ve acil sağlık sorunlarında ilk yardım ve acil müdahale yönetimini sağlar. Acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanmasında aktif rol alır.

İş stresi, mobbing gibi psikososyal risk faktörlerini belirler ve bu sorunların minimum düzeye düşmesi için yöntemler geliştirir.

Çalışanlara sağlıklı yaşam tarzları, ergonomi, iş yerinde sağlık ve güvenlik konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Paylaş