İşe Başlama Sağlık Raporu Adana

İşe başlama sağlık raporu Adana lokasyonunda devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebilmektedir. İşe başlarken kişinin sağlık durumunun söz konusu iş için uygunluğunu tespit, bu raporlarla mümkün olmaktadır.

İşe Başlama Sağlık Raporu Adana

İşe başlama sağlık raporu Adana ESEM OSGB tarafından kolayca temin edilebilir. Bu raporlar, farklı tehlike sınıfından işler için aynı biçimde düzenlenmemektedir. İş yerindeki çalışan sayısı ve iş yerinin hangi tehlike sınıfında yer aldığı belgenin içeriğini, gerekli tahlil ve tetkikleri belirleyen unsurlardandır. Bu belgeler yine iş yerinin tehlike sınıfına diğer bazı kriterlere bağlı olarak belirli aralıklarla yenilenmelidir.

Sağlık raporları pek çok nedenle gerekli olabilir. Örneğin bir sporcu, yapacağı spor için sağlık durumunun uygun olduğunu sporcu sağlık raporu ile belgelemek zorundadır. Çeşitli durumlar için istirahat raporu örneği ya da muayene formu vb. sağlık belgelerine gereksinim duyulur. İşe giriş sağlık raporu da bu belgeler içinde sıklıkla başvurulanlardandır.

İşe giriş sağlık raporu temin edildikten sonra tehlike sınıflarına bağlı şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Bu yenilenme aralığı şu şekildedir;

  • Az tehlikeli sınıftaki iş yeri için beş yılda bir,
  • Tehlikeli sınıf iş yerinde üç yılda bir defa,
  • Çok tehlikeli sınıftaki iş yeri için yılda bir.

İşe Başlama Sağlık Raporu Adana Nereden Alınır?

İşe başlama sağlık raporu, iş güvenliği ve sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu belge her yeni iş başlangıcı için yeniden düzenlenir, devam eden işler için belirli aralıkla yenilenmesi gereken bir belgedir. Peki ilk işe girişte sağlık raporu nereden alınır? Hastane, ASM ve ortak sağlık güvenlik birimlerinin bu belgeyi düzenleme yetkisi bulunur.

Adana sağlık raporu veren özel hastaneler hangisi? İşe giriş sağlık raporu, özel hastane ve kliniklerden alınamaz. Bu işlemleri ancak konuyla ilgili yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimleri, devlet hastaneleri ve aile sağlığı merkezleri verebilir. Genel prosedür belirlidir fakat bazı iş yerleri farklı tıbbi tetkikler de isteyebilir. Değişiklikler söz konusu olabilir ancak işe giriş sağlık belgesi almak için yapılması gereken tetkik ve tahliller temelde şu şekilde sıralanabilir;

İşe Başlama Sağlık Raporu Adana
Ekokardiyografi (EKG)
Akciğer filmi
Solunum fonksiyon testi
İdrar tahlili
Tam kan sayımı
İşitme testi

Ağır iş sağlık raporu, masa başı ya da fiziksel zorluk ve çalışma ortamı bakımından daha hafif olan iş yerlerinde gerekli olandan daha fazla işlem gerektirir. Bu iş yerlerinde kişinin yüksekte çalışma gerekliliği ya da kimyasal maruziyet riski bulunabilir. Dolayısıyla mevzubahis sahalar ve durumlar için fiziksel yeterliliği bulunan kişilerle çalışmak gerekir. Ofis ortamında da belirli sayının üstünde çalışan mevcutsa, sağlık raporu almak için gerekli tetkikler farklılaşabilir.

ESEM aracılığıyla Adana OSGB sağlık raporu, özel İSG araçları içinde, çalışan ve işveren için çok fazla avantaj barındırır. Adana’da bulunan ESEM OSGB çevre iller olan Kahramanmaraş, Mersin vb. için de hizmet verebilmektedir. Yeterli teknik donanım ve sağlık personeli ile çalışma ortamında tüm çalışanların tetkiklerinin yapılabilmesi mümkün olur. Sağlık raporu yenilenmesi gerektiğinde oluşan iş kaybının ve çalışanın hastane vb. için zaman ve efor harcamasının önüne geçilmiş olur.

Adana Sağlık Raporu Veren Yerler

İşe giriş için gerekli olan sağlık raporları gerekli prosedür buna uygun ise aile sağlık merkezlerinden alınabilir. Bununla birlikte devlet hastaneleri de bu belgelerin alınabildiği kurumlardandır.

Sağlık raporu alması gereken çalışanlar için ortak sağlık ve güvenlik biriminden destek alınabilir. OSBG’ler, pek çok iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Bu kuruluşlar tarafından iş yerleri için gezici iş sağlığı ve güvenliği araçları, iş yeri hekimliği, rapor ve özel eğitimler verilebilmektedir. Adana OSGB sağlık raporu için de şehirde bu alanda hizmet veren bir OSGB’den destek alınabilmektedir.

ESEM OSGB Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Adıyaman, Kayseri ve çevresinde hizmet vermektedir. Gezici İSG aracıyla gerekli sağlık raporlarının düzenlenmesi, tetkiklerin yapılması ve diğer OSGB uygulamaları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş