İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar? Bu soruya; “bir iş yerindeki çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek ve güvenliği tehlikeye atabilecek durum ve koşullardan korunmak amacıyla gerekli çalışma ve uygulamaları yapar” şeklinde yanıt verilebilir. Ancak bu durum ve koşullardan korunmak için yapılacak çalışmalar oldukça geniş bir aralığı kapsar.

İş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar sorusunun yanıtları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Kanun maddelerinde iş yeri güvenliğinden çalışan sağlığına ve iş kazalarına dek tüm gereklilikler tanımlıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne Yapar?

İSG kısaltmasıyla kullanılmakta olan terim, işveren ve çalışanların sağlık ve güvenlik hususundaki görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenler. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı adıyla bir meslek bulunmaktadır. İş yerleri, sağlık ve güvenlikle ilgili mevzuata uygun çalışmalar yürütebilmek için bu alanda uzmanlaşmış firmalardan yardım alabilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar denildiğinde akla bu kişiler gelmelidir. İş tanımları;

  • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
  • İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
  • Yıllık çalışma ve eğitim programları hazırlamak,
  • İş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
  • Çeşitli alanlarla ilgili risk değerlendirmelerini yapmak,
  • Acil durum planı hazırlamak gibi konu ve eylemleri kapsar.
is-sagligi-ve-guvenligi-ne-is-yapar

İş Sağlığı ve Güvenliği Nasıl Sağlanır?

İş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulması, çalışanların sağlığı ve iş yerlerinin verimliliği açısından oldukça önemlidir. Kanunda belirtilen hususlarda dikkatli bir çalışma yapılması, işçi güvenliği gibi konularda titizlikle kurallara uyulması ilk adım olarak belirlenebilir. Kazalara, yaralanmalara, ortaya çıkabilecek afetlere karşı hazırlıklı olabilmek iş yerlerinin ve çalışanların sorumluluğudur. Ancak bunun için yeterli eğitimin verilmesi ve diğer kural ve gerekliliklere tamamen uyulması için destek ve yönlendirmeye ihtiyaç vardır.

İş sağlığı ve güvenliği, sağlanması için uzmanlığın gerektiği hassas bir konudur. ESEM Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi olarak, uzman ekibimiz ve deneyimimizle tüm iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet vermekteyiz. Titiz ve kapsamlı çalışmalarımızdan faydalanarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş