OSGB Sağlık Raporu

OSGB sağlık raporu, işe girişlerde istenen bir belgelerden biridir. Kişinin sağlık durumunun başlayacağı işe fiziken uygun olup olmadığı bu raporla belirlenir. Bu raporun iş yerinin hangi tehlike sınıfına dahil olduğuna göre belirlenmiş sürede yenilenmesi gerekir.

OSGB sağlık raporu işe yeni başlayanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş yeri hekimleri tarafından verilir. İş az tehlikeli sınıfındaysa ve çalışan sayısı ellinin altındaysa, çalışan belgeyi Aile Sağlık Merkezlerindeki aile hekimlerinden de alabilir.

OSGB Sağlık Raporu Nedir, Ne İşe Yarar?

İşe giriş sağlık raporu, çalışanların başvurduğu işe ruhen ve bedenen uygunluğunun, genel sağlık durumlarının belgelendiği rapordur. Bu rapor olmaksızın işe başlamak yasal değildir. Bu rapor;

 • Yeni işe girişlerde, iş değişikliği durumlarında,
 • İş kazası, meslek hastalığı ya da başka sağlık sorunları nedeniyle işten uzaklaşıldığında, geri dönüldüğü zaman,
 • İşin tehlike sınıfına bağlı olarak belirlenen periyotlarda alınmalı ve iş yerine teslim edilmelidir.

Bu rapor sayesinde çalışanın güncel sağlık durumu tespit edilir. İşe uygun olup olmadığı, bulaşıcı hastalık varlığı, yapacağı iş esnasında yaşaması olası olan sağlık sorunları bu şekilde belirlenir ve çalışanın ve iş yerindeki diğer çalışanların sağlık ve güvenliği korunmuş olur.

OSGB Sağlık Raporu

OSGB iş sağlığı ve güvenliği kanunu dahilinde, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren özel kuruluşlardır. OSBG’lerin mevzuata uygun fiziki ve tıbbi donanıma sahip olması gerekir. Ayrıca bu kuruluşlarda, uygun donanımdaki iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalışmalıdır. OSGB’ler bir iş yerinin gereksinim duyacağı pek çok farklı güvenlik ve sağlık hizmeti verme yetkisine sahiptir.

İş yerleri tehlike sınıflarına ayrılmıştır, belgenin buna uygun tetkikleri içeriyor olması gerekir.

Az tehlikeli sınıf: Satış faaliyeti yapan iş yerleri, bürolar, okullar bu sınıftadır.

Tehlikeli sınıf: Diş hekimliği, ayakkabı ve mobilya üretimi, kasaplık vb. iş yerleri bu sınıfa dahildir.

Çok tehlikeli sınıf: İnşaat, maden, yapı ve kazı işleri, hastaneler vb. bu sınıftadır.

İş yeri ve başlanacak işin gerekliliklerine göre değişmekle birlikte, bu raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki almış Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi verebilir. Bunun yanı sıra az tehlikeli sınıflar için aile hekimi tarafından alınacak belge yeterli olmaktadır.

İşe Girişlerde İstenen Rapor ve Testler

İş yerinin tehlike sınıfını belirleyen NACE koduna göre belgenin alınması için gerekli testler değişiklik göstermektedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar için daha kapsamlı testler gerekir. Tehlike sınıfı fark etmeksizin tüm işlerde çalışmak için gerekli olan testler şu şekildedir;

 • Kan ve idrar tahlili,
 • İşitme testi,
 • Akciğer filmi,
 • Solunum fonksiyon testi ve

Az tehlikeli bir iş için sağlık raporu alınacağında, bu testlerin yapılması yeterli olacaktır. Tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfında yer alan iş yerleri için, bakanlık tarafından belirlenen diğer testler ve bazı aşılar da bu listeye eklenmektedir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta değerlendirilen işlerde çalışabilmek için genel sağlık raporuna ek olarak;

 • Grip, tetanos ve sarılık aşısı,
 • Kişinin görme problemi işine engel olabilecekse göz taramaları,
 • Bulaşıcı hastalıklar açısından değerlendirilmek üzere gaita kültürü,
 • Karaciğer fonksiyon testi vb. yapılması gerekebilmektedir.
OSGB Sağlık Raporu

Sağlık raporu nereden alınır?

Bu belgeleri almak için iş yeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, SSK, aile hekimleri ile hükümet ve belediye hekimlerine başvurulabilir. Belgenin, iş yerinin birlikte çalıştığı özel ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınması da mümkündür.

Bu belgelerin hiçbiri özel hastanelerden alınamaz. Sağlık raporu ücreti, işin mahiyetine, gerekli testlere ve belge için başvurulan kurumun fiyat politikasına göre değişiklik gösterir.

OSGB ile çalışan bir iş yeri, iş yeri hekimi tarafından tüm çalışanların testlerini yaptırabilir ve belgeleri hazırlatabilir. Bu sayede zaman ve iş kaybı minimum seviyeye iner, ayrıca alınacak diğer hizmetlerle iş sağlığı ve güvenliğini tam anlamıyla sağlamak mümkün olur.

ESEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile çalışanlarınızın sağlık raporlarını alabilir, ilk yardım eğitimi, iş güvenliği eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi gibi yasal olarak alınması zorunlu pek çok hizmet için de bize başvurabilirsiniz. Detaylı bilgi ve fiyat almak, ESEM OSGB’nin diğer hizmetlerini öğrenmek ve merak ettiğiniz diğer konuları danışmak için bize ulaşabilirsiniz.

Paylaş