Skip links

Uygulamalı Temel

Yangın Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunları (6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu) ile resmileştirilen iş sağlığı ve güvenliği kavramı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetimi altında olup, iş güvenliğinin hatta iş sağlığının önemli yapı taşlarından olan uygulamalı temel yangın eğitimi verilmesi zorunludur. Esem OSGB ile uygulamalı temel yangın eğitimler, verimli, doğru ve kaliteli bir şekilde alanında uzman profesyonel eğitimci kadrosu tarafından verilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiği” belirtilmektedir.

Temel yangın eğitimi; işletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları içermektedir. Bu kapsamda Yüksek İş Güvenliği, çalışanlarınızın sertifikasyon sürecinde sizlere çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.