Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan iş yerlerini ve bu iş yerlerindeki personele eğitim verebilecek kişi, kurum ya da kuruluşları kapsamaktadır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik mevzuat hükümlerini net bir şekilde ortaya koyması bakımından yol göstericidir. İlgili mevzuat hükümleri, farklı sektörlerde yer alan iş yerleri için çeşitli tehlike sınıfları kategorilerini de tanımlamaktadır. Çalışma mevzuatı açıkça ortaya koymaktadır ki, bütün iş yerleri İSG alanında gereken önlemleri almalı ve personelinin gerekli eğitimleri aldığından emin olmalıdır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Mevzuat

6331 sayılı is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu alana ilişkin temel bir kanun olarak yol göstericidir. Pek çok mevzuat veya yönetmelik, bu kanun temel alınarak hazırlanmıştır. İSG eğitimlerine dair yönetmeliğe göre işveren, çalışanlar fiilen işe başlamadan önce “işe başlama” eğitimi almalıdır. İşe başlama eğitimi mevzuat hükümlerine göre, olası tehlike ve risklere karşı korunmayı sağlayacak niteliktedir. Ayrıca eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmelidir.

İşe başlama eğitimi her çalışan için en az kaç saat olmalıdır? Yönetmeliğe göre bu süre 2 saattir. Bu eğitimlerde geçen süre, temel eğitimde geçen süreden sayılmamaktadır. Çalışma sahası veya iş değişikliği ile ilgili olası riskler de ilgili eğitimler kapsamında olmalıdır. Verilen eğitimler belli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Peki iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kaç yılda bir yapılır?

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde: yılda en az 1 kere
 • Tehlikeli kategorisindeki iş yerlerinde: iki yılda en az 1 kere
 • Az tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerinde: üç yılda en az 1 kere
calisanlarin-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimlerinin-usul-ve-esaslari-hakkindaki-yonetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Nelerdir?

Sağlık ve çalışan hayatı, bir işin devamlılığı için en önemli konudur. Bu konuya gereken özen gösterildiğinde;

 • Çalışanların meslek hastalığına yakalanma ihtimalleri oldukça azalır.
 • İşveren, yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olur.
 • Çalışanların firmaya, işletmeye veya kuruma olan güveni artar. Bu da marka imajına olumlu bir şekilde yansır.
 • Hem işçi hem de işveren olası acil durumlar karşısında yapmaları gerekenler konusunda hazırlıklı olur.
 • Önceden bilgilendirilen personel, sağlığını koruma noktasında doğru hareket edeceğinden sağlık harcamaları azalabilir.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır? 6331 sayılı kanun, Resmi Gazete bünyesinde yayınlanarak geçerlilik kazanmış ve ilgili hükümleri açıkça ortaya koymuştur. İSG alanındaki eğitim konuları oldukça geniş kapsamlıdır. Bir kısmı aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Çalışma mevzuatı,
 • İş yeri temizliği,
 • İlk yardım,
 • Hastalıktan korunma prensipleri,
 • Patlama ve yangından korunma,
 • Yüksekten düşme riskine karşı korunma,
 • Tahliye ve kurtarma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri.

Esem OSGB ile çalışanlarınızın sağlığı koruma altında! Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında avantajlı tekliflerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş