İlk Yardım

İlk Yardım, kaza ve yaralanmalara karşı hızlı ve etkili müdahalelerin yapıldığı temel tıbbi yardım sürecidir. Profesyonel sağlık ekipleri gelene kadar geçen sürede, yaralı kişinin hayatını kurtarmak ve durumunu stabilize etmek için uygulanır.

İlk Yardım, acil durumlar her zaman beklenmedik olabilir ve çoğu zaman profesyonel yardımın gelmesi biraz uzun sürebilir. Doğru müdahale sayesinde, sağlık profesyonellerinin müdahale etmesi için gerekli zamanı kazandırabilir ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırabilir.İlk yardımın temel öncelikleri şunlardır:

 • Bilincinin açık olup olmadığı değerlendirilmeli.
 • Soluk alıp almadığından emin olunmalı.
 • Kişi ile beraber kalınmalı tıbbi yardım gelene kadar ve sağlık ekiplerine yapılan uygulamalar ve kişi ile ilgili gerekli bilgiler iletilmelidir.
 • Çevrede başka insanlar varsa müdahale sırasında yardım etmeleri için kişiler organize edilmeli.
 • Bilinci açıksa korku ve endişesi giderilmeli, hasta sakinleştirilmeli.
 • Açık bir yarası varsa görmesi engellenmeli.
 • Hastanın diğer sağlık durumları değerlendirilmeli.
 • Herhangi bir kırık, çıkık gibi durumlarda uygulanması gereken ilk müdahale yapılmalı.
 • Tüm bu işlemler sırasında hasta yerinden oynatılmamalı.
 • Hastanın durumunun değerlendirilmesinde çok önemli üç aşama vardır. Bunlar genel olarak ilk yardım abc si olarak bilinir.

Yapılan bu uygulamalarda herhangi bir ilaç ve tıbbi araç kullanılmaz. Amaç, yaralıyı tedavi etmek değil, sağlık ekipleri gelene kadar durumun daha kötüye gitmesini engellemektir. Bunun için de ilk yardımcının, yaralının hayati fonksiyonlarının devamlılığı için o an elindeki imkanları doğru bir şekilde kullanması oldukça önemlidir.

İlk Yardım

İlk Yardım Nedir?

Öncelikli amaç kişinin yaşam fonksiyonlarını sürdürmesidir. Bu noktada ilk olarak hayati tehlike ortadan kaldırılır. Bildirme aşamasında 112’ye kazazedenin durumu detaylı olarak iletilir. Kurtarma aşamasında ise süreç müdahaleyi gerçekleştirecek kişi tarafından yapılacakları kapsar.

Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilkyardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır. İlk yardımın 3 temel ilkesi nedir? Sorusuna temel kurallar olarak bilinen ilk yardımın abc’si sıralanabilir. Amaçları ise şu şekildedir:

 • A (Airway): Aşamalardan ilki solunum yolunun açıklığının değerlendirilmesidir. Yardımı yapacak kişi yaralının solunum yolu açık mı diye ağız içi kontrol edilir.
 • B (Breathing): İkinci aşamada kişinin solunumunun değerlendirilmesidir. Bu amaçla ayna gibi bir aracın ekranının buharlaşması sonucu solunumun olup olmadığını hızlıca anlaşılabilir.
 • C (Circulation): Son aşamada hastanın dolaşımı değerlendirilir. Yaralının bilinci yoksa değerlendirme için nabzına bakılabilir. Çünkü açık bir kanama olmasa bile iç kanama durumu olabilir. Nabzının sağlıklı attığından emin olunmalıdır.
İlk Yardım

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

Öncelikli amaç, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması ve kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda yapılan müdahaleler mutlaka eğitimi almış bir kişi tarafından uygulanmalıdır. Aynı zamanda yaralıyı hayatta tutmak solunum ve nabız gibi yaşamsal fonksiyonların devamını sağlamak temel amaçlarındandır. Temel bilgilere sahip olmayan ve ilkyardım eğitimi almamış kişilerin yaralılara müdahalede bulunması hayati tehlikeye yol açabilir.

Acil tedavi gerektiren durumlar için yardım çantası, özellikle aniden karşılaşılan durumlarda hayat kurtaran bir etken olabilir. Çünkü olası bir kaza durumunda gerekli steril ihtiyaçlar ve ilaçlar barındırır. Bunlar yaralanma durumunda hayat kurtarıcı araç gereçlerdendir.

İlkyardım Nasıl Yapılır?

İlkyardım, acil durumlarda yapılan ve hayat kurtarabilen müdahaleler bütünüdür. Bir ilkyardım durumunda, öncelikle çevre güvenliğini sağlamak, ardından bilinç durumunu kontrol etmek ve gerekirse 112 Acil Servis’i aramak önemlidir. Kanama gibi ciddi bir durum varsa, temiz bir bez ya da bandaj ile kanayan bölgeye doğrudan baskı uygulanmalıdır. Solunum durmuşsa, derhal suni solunum veya kalp masajı başlatılmalıdır. Kırık veya çıkık şüphesi olan durumlarda ise hasta veya yaralı kişi fazla hareket ettirilmeden profesyonel tıbbi yardım beklenmelidir. İlkyardım, uygun eğitim ve bilgi ile yapıldığında hayati öneme sahiptir ve zararın önlenmesinde büyük rol oynar.

Yaşam süresince insanlar hem kendileri hem de başkaları için acil tedavi gerektiren durumlarla karşılaşabilirler. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehdit eden durumun varlığında müdahale edecek kişinin mutlaka geçerli bir ilk yardım sertifikası bulunmalıdır. Aksi halde eğitimi olmayan bir kişinin hastaya müdahale etmesi, mevcut durumun daha da kötüleşmesine veya ölüme neden olabilir.Trafikte, evde, işte, kısacası günlük hayatın hemen her noktasında görünmez kazalar meydana gelebilir. Yaşanılan bu kazalarda eğer ilk müdahale yapılmazsa veya yanlış uygulamalar yapılırsa maalesef hayati sorunlar ortaya çıkabilir. Doğru ve zamanında müdahale yapabilmenin yolu ise ilk yardımcının temel uygulamaları bilmesi önceliğidir. Böylelikle acil bir durumda hayati önem taşıyan müdahalelerin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına olanak tanır.

İlk yardım eğitimi ve sertifikası almak için yetkili merciilere başvurmak gereklidir. ESEM Adana OSGB aracılığıyla bu belgeleri alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş