İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

İş güvenliği uzmanlık eğitimi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye odaklanarak iş yerlerindeki güvenlik kültürünü geliştirmeyi amaçlar. Potansiyel tehlikeleri belirlemek, işçilere eğitim vermek, güvenlik politikaları ve prosedürlerini geliştirmek ve uygulamak gibi görevler üstlenirler.

İş güvenliği uzmanlık eğitimi, yerel yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır. Eğitim programları, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirerek katılımcıların iş yerlerindeki güvenlik sorunlarını etkili bir şekilde ele almaları hedeflenir. Eğitim genellikle belirli bir süre boyunca devam eder ve teorik bilginin yanı sıra pratik uygulamaları da içerebilir.

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi Kaç Saat

İş güvenliği kursu ve iş güvenliği eğitimi almak istediğinizde, öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir eğitim kurumu seçmeniz önemlidir. Çünkü akredite edilmemiş kurumlar tarafından verilen sertifikalar sektörde tanınmamaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği belgesini alabilmek için toplamda 220 saatlik eğitimin tamamlanması gereklidir. Sonraki adımda ise ösym tarafından yapılan İSG sınavında başarılı olunmalıdır. Uzaktan eğitim sayesinde farklı bir ilde bulunan eğitim kurumlarından da kurs almak mümkün olmaktadır. İSG kurslarını tamamladıktan sonra, sınavı başarıyla veren herkes iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanır. Türkiye’de genellikle üç farklı sınıf iş güvenliği uzmanı tanımlanmaktadır:

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

A Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi: En üst düzey İSG uzmanını ifade eder. Büyük ölçekli ve riskli iş yerlerinde görev alabilirler.

B Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi: Orta düzeyde bir İSG uzmanıdır. Belirli büyüklükteki iş yerlerinde görev alabilirler.

C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi: En alt düzey İSG uzmanıdır. Daha küçük ölçekli iş yerlerinde görev alabilirler.

İş güvenliği uzmanlarının eğitim düzeyi arttıkça, görev ve sorumlulukları da bu anlamda genişler. Bu görevler, eğitimin kapsamı, pratik uygulamalar ve teorik bilgilerin de içeriğine de bağlı olabilir.

İSG Uzman Belgesi Nasıl Alınır?

İsg kursları, iş güvenliği konularında size gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Uzmanlık belgesi, iş hayatında sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına katkıda bulunan bilgi ve becerilere sahip olmayı ifade eder. Bu belge, isg konularında bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen herkes tarafından alınabilir.

İş güvenliği uzmanı hangi eğitimleri almalı?

Temel İsg eğitimi: İşyerlerindeki potansiyel tehlikeleri tanımayı, riskleri değerlendirmeyi ve temel güvenlik önlemlerini uygulamayı içerir.

İlgili yasa ve standartlar eğitimi: İlgili yasa ve standartları kapsar ve iş yerlerinde uygunluğu sağlamak için gereken prosedürleri belirler.

Risk değerlendirme eğitimi: İşyerlerindeki potansiyel tehlikeleri belirlemek ve değerlendirmek için risk değerlendirmesi yapabilirler.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri eğitimi: İş yerlerinde güvenlik ve sağlık yönetimini sistematik bir şekilde ele almayı hedefler.

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

Bu sınıflandırmalar, iş güvenliği uzmanlarının eğitim düzeyini ve yetkisini belirlemek için kullanılır. Üniversiteler, meslek yüksekokulları veya özel eğitim kuruluşları tarafından sunulan isg programları bu eğitimi sağlayabilir. İş güvenliği kursları sadece bakanlığın eğitim verme yetkisi verilen kurumlar tarafından düzenlenebilir.

ESEM OSGB bu alanda uzun yıllardır deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Adana İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine dair sorularınız ve başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. ESEM OSGB ile Adana’nın yanı sıra Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mersin, Adana ve Kayseri gibi illerden de hizmet alabilirsiniz.

Paylaş