İSG Kursu

İSG kursu, iş yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmelerini sağlayan eğitim programlarıdır. Çalışma ortamlarının daha güvenli hale gelmesi, var olan risklerin ortadan kaldırılmasında aktif rol oynarlar.

İSG kursu, işverenlerin yasal zorunluluğu olduğu gibi, çalışanların da bilgi sahibi olmaları ve iş yerinde güvenli bir ortamın sağlanması açısından önemlidirler. Bu kurslar, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel bilgileri içerebileceği gibi, belirli risk gruplarına yönelik daha spesifik eğitimleri de kapsayabilirler.

İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliği hem işçi hem işveren için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, İş sağlığı ve güvenliği kavramı, günümüzün en önemli konularından biridir. İş kazalarını önleme, riskleri azaltma ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulama konusunda İSG kursları büyük önem arz eder. Ayrıca, işverenler de bu kurslardan faydalanarak işyerlerindeki güvenlik önlemlerini daha etkili bir şekilde alabilirler. İş güvenliği eğitimi genellikle şu konuları içerebilir:

 • İşyerindeki temel güvenlik kuralları ve prosedürler
 • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • Kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı ve bakımı
 • Acil durum prosedürleri ve tahliye planları
 • İş sağlığı ve güvenliği yasaları ve yönetmelikleri
 • İş kazalarının nedenleri ve önlenmesi
 • Ergonomi ve işyeri düzenlemesi
 • Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı ve depolanması
 • İş yerindeki hijyen standartları
İSG Kursu

İSG Kursu Ne Kadar Sürer?

İşverenlerin çalışanların güvenliğini sağlamak ve yasal gereksinimleri yerine getirmek için iş sağlığı ve güvenliğine dair eğitimler önemlidir. Ayrıca, çalışanların bilinçlenmesi ve sorumluluk almasıyla iş yerinde daha güvenli bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunurlar. İSG kursları, çalışanların işyerinde kullanılan teknik ekipmanlara karşı korumayı ifade eder. Bu anlamda işyerinde kullanılan ekipmanlardan doğabilecek risklerin tespiti ve bunlara karşı nasıl koruma tedbirleri alınabileceği ile ilgilidir. İşyerlerindeki tehlikeleri belirlemek ve riskleri analiz etmek oldukça önemli bir konudur.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi kurslarının süresi, genellikle kursun kapsamına ve içeriğine bağlı olarak değişebilir. Temel düzeyden ileri düzeye kadar şu şekilde sıralanabilir:

Temel Eğitimi: Genellikle 8 ila 16 saat arasında sürebilir. Bu kurslar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konularında genel bir anlayış sağlar ve temel bilgileri içerir.

 • İleri Eğitimi: Daha kapsamlı ve derinlemesine bir eğitimdir ve 24 saate kadar sürebilir. Bu kurslar, iş yerindeki belirli risklere yönelik daha spesifik bilgiler içerebilir.
 • Uzmanlık Eğitimleri: Belirli alanlarda uzmanlaşmayı hedefleyen eğitimlerdir. Örneğin, yangın güvenliği, kimyasal güvenlik, yüksekte çalışma güvenliği gibi konuları içerebilirler. Süreleri, uzmanlaşılacak konuya ve derinliğine bağlı olarak değişebilir.

İSG kurslarının süresi, ülkeye ve yerel düzenlemelere göre de değişiklik gösterebilir. Bazı ülkelerde İSG eğitimleri belirli standartlara tabi olabilir ve bu standartlar, kurs süresini belirleyebilir.

İSG Kursu

İSG Kursu Fiyatları

Bu kurslarla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği sağlanmasına dair çalışmalar öğrenilir, uygulanır ve prosedürlere dair bilgi edinilir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla verilen kurs; çalışanlara, işverenlere ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yöneliktir.

Sertifika sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği konular arasında, İSG kursu ücretleri belirlenirken pek çok husus göz önünde bulundurulmalıdır. İSG kurslarının fiyatları şu unsurlara göre değişiklik gösterebilir:

Kursun Kapsamı ve Süresi: Temel düzeyden iş güvenliği uzmanlığı seviyesine kadar farklı seviyelerde İSG kursları bulunur ve bu da fiyatlarda farklılık yaratabilir.

 • Eğitmenin Deneyimi ve Kalitesi: Tecrübeli ve uzman bir eğitmenin verdiği kurslar genellikle daha yüksek fiyatlı olabilir.
 • Sunulan Hizmetler: Katılımcılara materyaller, sertifikalar veya ek kaynaklar sağlayabilir, bu da fiyatlara yansıyabilir.

İSG kursu fiyatlarını araştırırken bu kursun hangi amaçla alınacağı da önemli hususlardandır. Fiyatlar kursun verdiği eğitime ve alınabilen sertifikalara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle kursun kapsamı, süresi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Genel olarak kapsamlı ve uzun süreli kurslar kısa süreli ve küçük bir sektöre yönelik olanlardan daha maliyetlidir.

ESEM OSGB bu alandaki pek çok hizmetle beraber bu kursları da alabileceğiniz bir Adana İSG kursu merkezidir. Detaylı bilgi ve diğer OSGB hizmeti detayları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş