İSG Sertifikası

İSG sertifikası, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim alan ve sınavları başarıyla geçen kişilere verilen belgedir. İş yerlerinde İSG uzmanı ya da iş yeri hekimi olarak istihdam edilecek kişilerin bu sertifikaya sahip olması zorunludur.

İSG sertifikası alabilmek için belirli bir eğitim programını tamamlamak ve ardından ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak gerekir. Bu eğitimler genellikle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını, risk değerlendirme tekniklerini, acil durum yönetimini ve ilk yardım konularını kapsar. İSG sertifikasını almak için 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az ön lisans mezunu olmak gerekir.

İSG eğitim sertifikası, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışanlara ve yöneticilere verilen bir belgedir. Bu sertifika, bireylerin iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli bilgi ve becerilere sahip olduklarını ve bu bilgileri iş yerinde uygulayabileceklerini gösterir. E devlet onaylı sertifika sayesinde, bireylerin aldıkları eğitimin resmiyet kazandığı ve devlet tarafından tanındığı anlaşılır. Bu, sertifikanın geçerliliği ve güvenilirliği açısından büyük bir avantaj sağlar.

İSG Sertifikası

İSG Eğitim Sertifikası

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesi, İSG alanında uzmanlaşmış kişilere verilir ve bu kişilerin iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık yapma, risk değerlendirmesi gerçekleştirme ve eğitim verme yetkisine sahip olduklarını gösterir. Bu belge, alanında uzman kişilerin iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.

İSG eğitimlerinin bir parçası olarak verilen yetki belgesi, eğitimi veren kurumun bu eğitimleri yapma yetkisine sahip olduğunu ve eğitimin belirli standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini kanıtlar. Bu belge, eğitim kurumlarının kalitesini ve eğitimlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğunu garanti eder.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş yerlerindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmelerini ve gerekli önlemleri alabilmelerini sağlamak için düzenlenir. Bu eğitimler, çalışanların kendilerini ve meslektaşlarını potansiyel tehlikelerden koruyabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

İş sağlığı ve güvenliği konularında alınan bu eğitimler ve verilen sertifikalar, iş yerlerinin daha güvenli bir çalışma ortamı sunmasına ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini koruyabilmelerine olanak tanır. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma hayatında büyük bir öneme sahiptir ve iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesinde kilit bir role sahiptir.

İSG Sertifikası Kaç Yıl Geçerli?

İSG sertifikalarının geçerlilik süresi, sertifikanın türüne ve alındığı eğitim düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İSG eğitimleri genellikle temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve uzmanlık eğitimleri olarak ikiye ayrılır.

Temel İSG Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sonrasında çalışanlara verilen sertifika, eğitim tamamlandıktan sonra belirli bir süre geçerlidir. Bu süre ilgili mevzuata ve sektöre göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, bu eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanması gerekir. Bu süreler; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 yıl, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yıl, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yıldır.

İSG Sertifikası

İSG Uzmanlığı Sertifikası

İş güvenliği sertifikası 5 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda uzmanların tekrar eğitim almasına gerek yoktur. Ancak vize işleminin 5 yılda bir yapılması gerekmektedir. 5 yıllık kullanım süresinin bitimine 60 gün kala sertifika yenileme işlemlerinin başlatılması gerekir. Aksi halde sertifika askıya alınmaktadır.

İSG Sertifikası Nasıl Alınır?

İSG belgesi almak, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu süreç, İSG Katip sistemi üzerinden yürütülen başvurular ve gerekli eğitimlerin tamamlanmasını içerir.

Sertifika almak için ilk adım, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verme yetkisi olan bir kurumun eğitim programlarına katılmaktadır. Bu programlar; iş yerlerinde karşılaşılabilecek riskler, alınması gereken önlemler ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsar. Ayrıca, özel durumlar için gereken bilgiler de (örneğin yüksekte çalışma güvenliği gibi konular) bu eğitimlerin içinde yer alabilir.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, sınavlara girmeye hak kazanır. Sınavlar, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri değerlendirmek için düzenlenir. Sınav sonucunda başarılı olan bireyler, İSG alanında resmi bir yeterlilik elde ederler.

İşyeri hekimi, mühendis veya tekniker gibi farklı meslek gruplarından kişiler, İSG sertifikası alarak iş yerlerinde sağlık ve güvenlik konularında daha etkin roller üstlenebilirler. Bu sertifika, aynı zamanda bireylere iş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapma fırsatı da sunar.

İSG Sertifikası

İSG sertifikası almak için “İSG Katip” sistemi üzerinden yapılacak başvuruların, ilgili belgelerle desteklenmesi ve eğitim programının yetkili bir kurum tarafından verilmiş olması gerekmektedir. Bu süreç, adayların hem teorik hem de pratik bilgilerini artırarak iş yerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.

İSG Sertifikası Ne İşe Yarar?

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) belgesinin amacı işyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak, çalışanların sağlığını korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemektir. Bu sertifika, işverenlere ve çalışanlara önemli avantajlar sunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği sertifikasının avantajları şunlardır:

  • Risklerin azaltılması,
  • Çalışanların güvenliği ve huzuru,
  • İş veriminin artması,
  • Maliyetlerin azalması,
  • Kurumsal itibar ve yasal uyumluluk.

İSG belgesi hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. ESEM OSGB Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mersin, Adana ve Kayseri illerinde hizmet vermektedir.

Paylaş