Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak sağlık ve güvenlik birimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet veren bir kuruluştur. İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirler ve çalışanların bu risklerle ilgili eğitim almasını sağlar. Ayrıca, iş kazalarını önlemek için çeşitli hizmetler sunarlar.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda işverenlere sağlık ve güvenlik konularında danışmanlık hizmeti de sunarlar. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik konusunda çalışmalar yapan, riskleri değerlendiren, önleyici tedbirler alan ve eğitimler düzenlerler.

Osgb’lerin önemi giderek artmaktadır çünkü işyerlerindeki sağlık ve güvenlik konuları, çalışanların ve işverenlerin en önemli önceliklerindendir. Bu nedenle, İsg standartlarını yükseltmek, riskleri minimize etmek ve çalışanların sağlığını korumak için büyük bir rol oynamaktadırlar. Acil durum planları ve iş kazaları sonrası müdahale planları da Osgb’ler tarafından oluşturulur ve uygulanır. Osgb’lerin temel görevleri şunlardır:

  • İşyeri Risk Değerlendirmesi: İş yerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verilmesi. İşyerindeki riskleri tanımaları ve bu risklerle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri sağlanır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı: İşverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti verilmesi. Yasal gereksinimler konusunda bilgilendirme yapılması.
  • Acil Durum Planları ve Tatbikatlar: İşyerlerinde acil durum planlarının oluşturulması ve tatbikatların düzenlenmesi. Yangın, deprem gibi acil durumlarda çalışanların nasıl hareket etmeleri gerektiğinin öğretilmesi.
  • İşyeri Sağlık Kontrolleri: İşyerinde sağlık kontrollerinin yapılması ve çalışanların ortak sağlık durumlarının takip edilmesi.

Bu hizmetler, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için önemli bir rol oynarlar. Aynı zamanda işverenlerin yasal gereksinimlere uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

İnşaat, endüstri, sağlık, eğitim ve diğer pek çok sektörü işyeri sağlık ve güvenlik birimi kapsar. Bu kuruluşlar, işverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti sunarlar. Böylelikle gerekli yasal düzenlemelere uygun olarak hareket edilmesini sağlanır. Osgb’lerin varlığı, iş yerlerindeki çalışanların daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve iş kazalarını en aza indirmek amacıyla oldukça önemlidir.

İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesinde Osgb firmaları önemli bir aktördür. Ayrıca yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak, kurallara uygunluk denetimleri yapmak ve gerekli eğitimleri düzenlemek de görevleri arasındadır. Bu birimler, çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını minimize etmek için büyük çaba göstermektedirler. Bu nedenle osgb‘lerin varlığı, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesine yardımcı olmaktadır.
OSGB ücreti ne kadar? sorusuna, sunulan hizmetlerin ücreti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında işyerinin büyüklüğü, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sunulan hizmetlerin kapsamı ve süresi gibi etmenler yer alır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ne İş Yapar?

Osgb’lerin amacı işverenin ve çalışanlarında katılı ile sağlıklı ve de güvenilir bir çalışma ortamı tesis etmektir. Bunun için gerekli önlemlerin alınması için gerekli olan konularda gözetim, denetim ve eğitim hizmeti ile buna katkı sağlamaktır.

Bu alanda yürütülen çalışmaların içinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması da yer almaktadır. Bu olayların nedenlerinin araştırılması ve benzer olayların tekrarlanmasının önlenmesi için gerekli önlemler de OSGB’ler tarafından yapılabilir.

İşyerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi için de bu alandaki çalışma yürüten kuruluşlardan yardım alınır. Bu ekipmanların doğru şekilde kullanımının öğretilmesi ve bakımlarının yapılması aşaması, ortak sağlık ve güvenlik birimlerince kontrol edilir.

Ayrıca işyerindeki farklı departmanlardan ve çalışanlardan temsilcilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir ekip olabilir. Bu ekip, işyerindeki sağlık ve güvenlik konularını değerlendirir, riskleri belirler, önleyici tedbirler alır, eğitim programları düzenler ve acil durum planlarını oluşturur.

Adana ortak sağlık ve güvenlik birimleri arasında yer alan ESEM OSGB aracılığıyla bu hizmetleri alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Paylaş