OSGB Nedir?

OSGB nedir? İş Sağlığı ve Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre görev yapan, tüm işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan birimlerdir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak danışmanlık ve önleyici/koruyucu hizmetler sunabilirler.

OSGB nedir ne iş yapar? OSGB açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi şeklindedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, güvenilir bir çalışma ortamı tesis etmek için işverenler ile çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Buna göre her firma, çalışanlarını isg hususunda bilinçlendirmeli ve sektörel tedbirleri almalıdır. Eğitimler, isg uzmanı tarafından verilmektedir. Bu uzmanlar çeşitli OSGB’lerde çalışma imkânı bulabilmektedir.

OSGB Nedir?

OSGB Firması Nedir?

OSGB ne demek? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere faaliyet gösteren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara OSGB denir. İş sağlığı ve güvenliğinde çeşitli tehlike sınıfları tanımlanmıştır. Bunlar az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklindedir. Örneğin lokantalar, oteller ve okullar az tehlikeli sınıftayken; ağır sanayi ve inşaat sektörü çok tehlikeli kategorisindedir.

Çalışanların sağlığını koruyabilecek tedbirlerin alınması, ülkemizde yasalarca zorunlu tutulmuştur. İsg tedbirleri, iş kazaları ve meslek hastalığı gibi önemli risklerin görülme ihtimalini düşürebilmektedir. OSGB firmaları birlikte çalıştıkları iş yerine, yasal mevzuat çerçevesinde iş güvenliği hizmetleri sunmaktadır.

Ülkemizde, işin tehlike düzeyine göre, sanayi kuruluşlarında bir veya daha çok işyeri hekimi ya da isg uzmanı çalıştırılması zorunludur. Bu nedenle firmaların önemli bir kısmı bu hizmetleri OSGB’lerden karşılamaktadır. İlgili personeller aylık veya haftalık ödemelerle firma bünyesine katılabilmektedir.

OSGB Nedir, Nasıl Kurulur?

Ülkemizde isg alanındaki yönetmelikler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göz önüne alınarak oluşturulmuştur. OSGB’ler de bu kapsamda faaliyet gösteren ve çeşitli firmalarla birlikte çalışan kuruluşlardır. Ortak sağlık ve güvenlik birimi veya OSGB nasıl kurulur?

OSGB kurabilmek için ilk şart, kurucunun veya kurucu ortaklardan en az birinin iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi olmasıdır. Kurulacak birimde çalışabilecek uzman ekibe sahip olmak da önemli bir faktördür. Bu amaçla belli bir ödenek ayrılmalı ve yetkin bir ekip kurulmalıdır. Ayrıca OSGB’nin faaliyet göstereceği bir bina/merkez ayarlanmalıdır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde en az bir isg uzmanı, bir işyeri hekimi ve bir diğer sağlık personeli çalışmak zorundadır. Tüm birimler için çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olan ve Bakanlığa istenen belgeleri sunabilecek bir müdür de istihdam edilmelidir. Bahsi geçen gereklilikleri karşılayan firmalar/kuruluşlar, gerekli izinleri alarak OSGB statüsünü elde edebilirler.

OSGB Nedir?

OSGB Ne Hizmeti Verir?

OSGB açılımı nedir, bu birimlerde hangi hizmetler sunulmaktadır? Açılımı ortak sağlık ve güvenlik birimi olan bu kuruluşlar, hizmet verdikleri firmalara çeşitli iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmaktadır. Bunlar;

  • İş yeri hekimi temini
  • Diğer sağlık personeli temini
  • İş güvenliği uzmanı temini
  • Gezici iş sağlığı aracı
  • Risk değerlendirme analizi
  • Acil durum eylem planlaması

olarak sıralanabilir. OSGB’ler tarafından sağlanan işyeri hekimleri çalışanların sağlığı için hizmet vermektedir. İşe giriş aşamasında çeşitli tahlillerin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır. Sağlık gözetiminin sürekliliği, çalışanların sağlığının korunması açısından önemli bir tedbirdir.

Paylaş