Periyodik Sağlık Muayenesi

Periyodik sağlık muayenesi, düzenli aralıklarla yapılan genel sağlık kontrollerini kapsar. Bu muayeneler, hastalıkların erken teşhisini sağlayarak yaşam kalitesini artırabilir ve uzun vadeli sağlık sonuçlarını iyileştirebilir.

Periyodik sağlık muayenesi, kişinin yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Ayrıca, bu muayeneler sayesinde potansiyel sağlık riskleri önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. Periyodik sağlık muayeneleri, bireylerin sağlıklarını korumak ve hastalıkların önüne geçmek için önemli bir araçtır.

Periyodik sağlık muayeneler, kişinin yaşam tarzı, genetik yatkınlıklar ve diğer risk faktörlerine bağlı olarak belirlenen periyodik aralıklarla yapılmalıdır. Bu muayeneler, sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıklarını teşvik etmenin yanı sıra, hastalıkların erken tanı koyulmasında fayda sağlar. Böylelikle etkili tedaviyi sağlayarak kişilerin sağlıklı kalması hedeflenmektedir.

Periyodik sağlık muayeneleri sayesinde çalışanların sağlık durumları kontrol edilir. Meslek hastalıklarına yakalanıp yakalanmadıkları veya meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin ne denli bulunduğu ile ilgili sonuçlar elde edilir. Ayrıca sağlık muayenesi aynı zamanda bireye özgü riskleri değerlendirme için çözümler içerir. Periyodik sağlık taraması hizmeti için gerekli olan testleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Akciğer grafisi: Göğüs boşluğunun röntgenle incelenmesi için kullanılan bir tıbbi görüntüleme testidir.
  • Fiziki muayene: Hastanın sağlık durumunu değerlendirmek, potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek veya mevcut semptomların nedenini belirlemek için yapılır.
  • Tam kan sayımı: Bireyin genel sağlık durumunu değerlendirmenin yanı sıra, kansızlık, enfeksiyonlar ve diğer sağlık sorunlarını teşhis etmek için önemlidir.
  • Tam idrar: Kişinin idrarının çeşitli özelliklerini ve bileşenlerini değerlendirmek için yapılan laboratuvar testidir.
  • İşitme testi: Kişinin işitme eşiğini belirlemek ve işitme kaybının tipini ve şiddetini tanımlamak için kullanılır.
  • Göz testi: Göz sağlığını değerlendirmek ve görme yeteneğini ölçmek için yapılan bir tıbbi testtir.
Periyodik Sağlık Muayenesi

Bu testler, sağlık durumunun genel bir değerlendirmesini sağlar ve hastalıkların erken teşhisine ve önlenmesine yardımcı olur. Özellikle belirli risk faktörlerine sahip olan kişiler için periyodik sağlık muayeneleri, hastalıkların erken tanısının sağlanması açısından önemlidir. Bu nedenle, düzenli periyodik sağlık muayenelerine katılmak, sağlığınızı korumanın önemli bir parçası olmanızı amaçlar.

Periyodik Sağlık Muayenesi Nedir?

Bireyin yaşına, cinsiyetine, genetik geçmişine, yaşam tarzına ve belirli risk faktörlerine bağlı olarak değişebilir. Bu muayeneler, genel sağlık durumunu değerlendirmek, potansiyel sağlık sorunlarını belirlemek ve önleyici sağlık hizmetlerini sağlamak için yapılır. Meslek hastalıklarının engellenmesi ve fiziksel ya da bedensel sağlığın korunması adına gereklilik arz edilmektedir.

Periyodik kontrol süreçleri işverenlerin en önemli yükümlülükleri arasında yer alır. Bu gerekliliği karşılamak için en pratik yöntem iş kaybını minimize etmek amacıyla OSGB firmaları ile anlaşılmasıdır. Mobil sağlık hizmeti vermeye yetkili firmalar ile işe giriş periyodik kontrol gereksinimleri yerine getirilebilir.

Periyodik Sağlık Muayenesi

Periyodik Sağlık Muayenesi Yönetmelik

Periyodik sağlık muayenesiyle ilgili yönetmelikler, genellikle sağlık bakanlıkları veya ilgili sağlık kuruluşları tarafından belirlenir ve düzenlenir. Bu yönetmelikler, toplumun genel sağlığını korumak, hastalıkların erken teşhisini sağlamak amaçlanmaktadır. Böylelikle sağlık hizmetlerinin standardını belirlemek ve sağlık hizmetleri etkinliğini artırmak gibi amaçlarla oluşturulur. 6331 sayılı iş kanunu kapsamında çalışanların sağlıklarının korunması adına birçok yükümlülük bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden biri de periyodik muayene süreçleridir.

ESEM OSGB olarak alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla sağlık taramaları yapılmaktadır. Adana mobil sağlık aracı olarak hizmet sunulmakta olup, detaylı bilgi almak için bizimle iletişim sağlayabilirsiniz.

Paylaş