Sağlık Raporu Alma

Sağlık raporu alma, kişinin herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını ya da var olan kronik rahatsızlıklarını başvurduğu kurumla paylaşması bakımından önemlidir. Bu işlem, gerekli tektik ve muayeneler yapıldıktan sonra oldukça kısa sürede tamamlanabilir. Ancak bu durum başvurulan sağlık kuruluşunun yoğunluğuna ve tahlil sonuçlarına bağlı olarak uzayabilir.

Sağlık raporu alma, sanılanın aksine yorucu ve çok zaman isteyen bir iş değildir. Sağlık raporu almak için yapılması gerekenler, başvurunun içeriğine göre değişkenlik gösterebilir. Yeni bir işe başlarken, ehliyet alırken, evlenirken veya iş göremezlik, ilaç kullanımı gibi durumlarda sağlık raporu alınması zaruridir. Rapor için başvuran kişinin bir hekim ile yüz yüze mülakat yapması ve tahlillerin haricinde bazı soruları yanıtlaması da gerekebilir. Sağlık raporu; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, bunlara bağlı mobil sağlık hizmetleri ve işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi Aile Sağlığı Merkezleri, özel hastaneler ve devlet hastanelerinden de alınabilir.

Sağlık raporu almak için gerekli belgeler şu şekildedir:

  • 4 adet vesikalık fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Raporun hangi amaçla talep edildiğine dair dilekçe.

Bu belgeler ile sağlık raporu verme yetkisi olan bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Rapor için hangi tetkiklerin uygulanacağı ise sağlık raporunun hangi kuruma verileceğine göre farklılık gösterecektir.

Sağlık Raporu Alma Zorunlu mudur?

Evet, başta kişinin kendi sağlığı ve güvenliği olmak üzere diğer tüm canlıların sağlığı ve güvenliği için sağlık raporu almak zorunludur. Evlenirken yapılan kan testleriyle kişilerin taşıyıcı hastalıkları tespit edilebilmekte ve buna yönelik önlemler alınabilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle ehliyet için alınan sağlık raporu hem sürücü adaylarının hem de diğer sürücü ve yayaların can sağlığı ve güvenliği için önem taşımaktadır.

Özellikle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması için de hukuki bir zorunluluktur. Bu nedenle bütün iş yerleri, işe alım yaparken sağlık raporu talep etmektedir. Bu belgenin yapılan işin statüsüne göre belli aralıklarla yenilenmesi de gerekir. Raporun kanunda ön görülen geçerlilik süresi az tehlikeli işlerde çalışanlar için beş yıl, tehlikeli işlerde çalışanlar için üç yıl, çok tehlikeli işlerde çalışanlar için bir yıldır. Madenler ve inşaatlar çok tehlikeli işler kapsamında değerlendirilmektedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler için alınması gereken sağlık raporu da daha kapsamlıdır.

Sağlık Raporu Alma

Sağlık raporu için istenen tetkiklerden bazıları ise şunlardır:

Kan tahlili

İdrar tahlili

Görme testi

İşitme testi

Akciğer grafisi

Solunum fonksiyon testi

Denge testi vb.

E-devletten sağlık raporu alınabilir mi?

Çok sayıda insan e-devletten sağlık raporu alma hakkında araştırma yapmaktadır. Daha önceden alınan raporlar (iş göremezlik, ilaç raporu vs.) e devlet ve e-nabızdan sorgulanabilir. Ancak sağlık raporu oluşturulurken tetkik ve fiziki muayene şart olduğu için herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadan bu raporu almak mümkün değildir. Dolayısıyla e-devletten sağlık raporu alınamaz. Bunun yanı sıra ehliyet başvuru işlemlerinde ilk olarak e-devletten form doldurmak gereklidir. Ardından yine bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir.

İş için Sağlık Raporu Alma ve Yenileme

Sağlık raporu, işe başlarken mutlaka alınmalı ve belli aralıklarla yenilenmelidir. İşyerleri barındırdıkları risk bakımından üç kategoriye ayrılmıştır. Risk faktörüne göre yenileme süreleri de değişmektedir.

  • Az tehlikeli işler (ofis ve restoranlar, 5 yıl)
  • Tehlikeli işler (atölyeler ve fabrikalar, 3 yıl)
  • Çok tehlikeli işler (inşaat, maden ve kimya fabrikaları, 1 yıl)

Özellikle çok sayıda çalışanı olan işyerleri için zamandan tasarruf etmek büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine bağlı mobil sağlık araçları oldukça avantajlıdır. Bu sayede işlem toplu şekilde ve kısa sürede tamamlanabilir.

ESEM OSGB işe giriş sağlık raporu ve raporların yenilenmesi konusunda yetkilidir. Kurumumuza başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Paylaş