İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçları

İş sağlığı ve güvenliği amaçları işin ve işçinin sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasına odaklanmaktadır. Bu amaçla her iş kolunda ve her çalışma sahasında görülebilecek riskli durumlar önceden belirlenmekte ve tedbir alınmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği amaçları nelerdir? Yapılan iş sebebi ile meydana gelebilecek kısa ve uzun vadeli tehlikeler önceden bilinmelidir. Bu amaçla, her iş kolu için yapılabilecek risk analizi sonucunda gerekli olduğu belirlenen tedbirlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği kavramının temel amaçlarındandır. Güvenli bir ortamın sağlanması pek çok faydayı da beraberinde getirmektedir. Örneğin sağlık giderleri azalmakta ve iş devamlılığı olumlu yönde etkilenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

İş sağlığı nedir? Sağlık, bir bireyin fiziksel, zihinsel/psikolojik ve sosyal açılardan tam olarak iyi olma halindir. İş sağlığı ise çalışma sahalarının ve iş esnasında kullanılacak ekipmanların güvenli olmasıyla ilgilidir. Güvenli bir ortamda çalışmak, işçinin fiziksel ve zihinsel açılardan daha iyi bir durumda olmasını sağlayabilir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ne gibi faydalar sağlar?

 • Çalışanların ölüm ve yaralanma riskleri önemli ölçüde azalır.
 • Sağlık harcamaları azalır.
 • İş verimi ve devamlılığı artar.
 • Olası riskler önceden tespit edilebilir.
 • Acil durum eylem planlaması yapılır.
 • Yangın, yüksekten düşme, patlama gibi istenmeyen durumların görülme ihtimali düşer.
 • Çalışanlar eğitim alarak bilinçlenmiş olur.
 • Yasal bir zorunluluk yerine getirilmiş olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçları Maddeleri

İş sağlığı ve güvenliği nedir? Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu alanda yapılması gereken çalışmalar ve çeşitli ilkeler belirlenmiştir. Kanunun amacı, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması veya iyileştirilmesi için işveren ile çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. İş güvenliğinin amaçları maddeler halinde aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Tüm çalışanların sağlığını korumak
 • Çalışma ortamının güvenlik koşullarını iyileştirmek
 • Acil durumlar için önceden planlama yapmak
 • Risk analizi ile olası tehlikeli önceden belirlemek
 • Meslek hastalıklarının görülme ihtimalini azaltmak
 • İşlerin güvenlik sebebiyle aksamasının önüne geçmek
 • Güvenli ekipmanların kullanılmasını sağlamak
 • Tüm personelin İSG eğitimi almasını sağlamak

Bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, alanının gerektirdiği niteliklere sahip personel olarak, çalışanlara gerekli eğitimleri verebilmektedir. ESEM, bünyesindeki deneyimli işyeri hekimleri ve İSG uzmanları ile işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarında Öncelikli Amaç Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının en temel hedefi, çalışan personelin ve iş sahasının güvenliğini sağlamaktır. Risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, yaralanma ve kaza ihtimallerini de önemli ölçüde düşürmektedir. Fiziki şartların sağlanması kadar, personelin bilinçlendirilmesi ve bu amaçla eğitim alması da önemlidir.

İSG çalışmalarının başka bir önemli hedefi de iş koluna özgü riskleri tanımlayıp bunların bertaraf edilmesi için önlem almaktır. Örneğin inşaat sektöründe, yüksekten düşme riski vardır. Kimyasal madde imalatında, maddenin türüne ve niteliğine göre yanma, patlama gibi riskler olabilmektedir.

Bahsi geçen riskleri ortadan kaldırabilmek için yangın söndürme konusuna dikkat edilmelidir. Ayrıca reaksiyona geçip yangın çıkarma riski olan maddeler birbirlerine yakın konumda tutulmamalıdır. İSG tedbirlerini alarak hem çalışanlar hem de çalışma sahaları korunmuş olur. Üstelik yasal bir yükümlülük de yerine getirilir.

Paylaş