İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği nedir? Kısaca isg olarak da bilinen bu alan, çalışanların ve iş sahalarının güvenliğine odaklanmaktadır. Güvenli çalışma sahaları, olası riskler açısından gerekli tedbirlerin alındığı bölgeleri tanımlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği nedir, amaçları nelerdir? Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “fiziksel, zihinsel ve sosyal açılardan tam bir iyilik halidir. İşin yürütülmesi sırasında çeşitli risklerin bertaraf edilmesi, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerine ve işe odaklanmalarına yardımcı olur. İş yerindeki tüm çalışanların isg eğitimi almaları ve bilinçlendirilmeleri yasalarca zorunlu tutulmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması veya mevcut şartların iyileştirilmesi noktasında, işverenler ile çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir, Neden Önemlidir?

Bir işyerinde işin yürütülmesi sırasında çalışmanın doğasından kaynaklanan çeşitli riskler veya kazalar meydana gelebilir. Olası risklerin önceden tespit edilmesi ve acil durum eylem planlamasının yapılması, iş güvenliğinin sağlanması hususunda önemli tedbirlerdir.

İsg veya iş sağlığı nedir? İşin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden ötürü sağlık ve güvenlik şartlarına zarar verebilecek durumlardan korunmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Temel olarak sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amaçlanır. İşçi sağlığı, sektöre göre değişebilecek çeşitli faktörlerden etkilenebilir.

Kaza ve meslek hastalıklarına yakalanma riski düşük bir çalışma ortamı, personellerin güven ve huzur içinde işlerini yürütmelerine yardımcı olur. Böylece farklı nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verme potansiyeli olan risklerin görülme oranı da düşer.

İş Sağlığı ve Güvenliği Neleri Kapsar?

İsg, işlerin gerçekleştirilmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan risklerin tamamına odaklanan geniş kapsamlı bir alandır. Çalışma sahalarının güvenliğinde risk analizi ve acil durum eylem planlamasının özel bir önemi vardır.

Çalışma ortamından veya işin kendisinden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullar, isg alanının kapsamına girmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerinde isg koşullarının yerine getirilmesi veya mevcut şartların iyileştirilmesi hususunda çalışanlar ve işverenlerin görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları ne iş yapar? İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen ön lisans diplomasına sahip kişiler, bakanlık onaylı bir kurumdan eğitim almalıdır. Eğitimlerini başarıyla bitiren ve ÖSYM’nin düzenlediği sınavdan başarılı olan adaylar sertifika alarak isg uzmanı olabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği amaçları nelerdir? Temel hedef, iş kaynaklı yaralanma ve ölüm riskini en aza düşürmektir. Ayrıca risk analizi yapılarak sektöre özgü tedbirlerin de alınması hedeflenmektedir. Örneğin inşaat sektörü için yüksekten düşme, kimya/patlayıcı madde imalatı gibi sektörler içinse yanma ve patlama önemli risklerdir. İsg amaçlarını maddeler halinde aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

  • Çalışanların sağlığını koruyabilecek tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak.
  • Sağlık harcamalarını azaltmak.
  • Olası riskleri veya kazaları, henüz gerçekleşmeden tespit etmek.
  • Acil durumlara yönelik eylem planlaması yapmak.
  • Çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamak.
  • İş verimine/devamlılığına katkıda bulunmak.
  • Sektöre has yangın, patlama ve yüksekten düşme gibi risklere karşı önlem almak.

İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ESEM OSGB, koruyucu ve önleyici hizmetlerine devam ediyor! Ücretsiz danışmanlık almak ve aklınızdakileri iletmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş