İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanlara güvenli bir ortam sağlamak amacıyla verilen çeşitli eğitimlerdir. Bu eğitimler temelde sağlık ve güvenlik açısından oluşabilecek riskleri en düşük seviyeye indirmek, iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda çalışanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla yapılır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi bu alanda yetkili uzmanlar tarafından verilir ve interaktif yöntemler (atölye çalışmaları, simülasyonlar, pratik uygulamalar) içerir. Çevrimiçi eğitimler de yaygın olarak kullanılır, özellikle pandemi gibi olağanüstü durumlarda. Periyodik güncellemeler ve takip eğitimleri, bilgilerin taze kalmasına ve yeni standartlara uyum sağlanmasına olanak tanır.

Bu eğitimin alınması yasal bir zorunluluktur. Diğer iş sağlık ve güvenlik eğitimi alınması gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir;

  • İş Kazalarının Azaltılması: Bu eğitim, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önemli ölçüde azaltabilmektedir.
  • Verimlilik Artışı: Güvenli bir çalışma ortamı, çalışan memnuniyetini ve dolayısıyla verimliliği artırır.
  • Maliyet Tasarrufu: Kazaların ve hastalıkların azalması, çalışma ortamının daha güvenli olması işverenler için maliyet tasarrufu sağlar.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş yerlerindeki güvenlik ve sağlığın en iyi düzeye çıkarılması sadece bir yasal yükümlülük değil, aynı zamanda her çalışanın hakkıdır. Bu bağlamda, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi büyük önem taşır. İş yerlerinde gerçekleştirilen bu eğitimler, çalışanların güvenliğini sağlamanın yanı sıra, verimliliği de artırmayı hedefler.

Her şeyden önce, bir iş yerindeki herkes, çalışma şartlarının yüksek standartlarda güvenlik sağlaması için iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmelidir. Bu durum İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile de desteklenmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinin güvenlik standartlarını belirleyen temel yasadır. Bu kanun, işverenlerin çalışanlarını koruma altına almasını ve gerekli eğitimleri sağlamasını zorunlu kılar. Kanun, iş yerlerini belirli standartlara uyma konusunda zorunlu kılar ve çalışanların sağlık ve güvenlik haklarını korur.

Meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluklar, işverenler için önemli bir konudur. Bu yüzden işverenler, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Herhangi bir çalışma yeri veya iş değişikliğinde, çalışanların bu eğitimi yeniden alması gerekmektedir. Bu eğitim, yeni çalışma ortamının risklerini tanımak ve gerekli önlemleri almak için hayati önem taşır. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, işe geri dönmeden önce bilgi yenileme eğitimi verilir. Bu eğitim, çalışanın güncel güvenlik prosedürlerini öğrenmesini ve iş yerindeki değişikliklere adaptasyonunu sağlar.

Özellikle işe başlamadan önce ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş sağlık ve güvenliği eğitimi hayati önem taşır. Eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak güncellenmeli ve çalışanlar bu konuda sürekli bilgilendirilmelidir.

ESEM OSGB, bu alandaki pek çok eğitimin verilmesi ve diğer gerekliliklerin sağlanması için çalışmalar yürüten bir kuruluştur. Adana ve çevre illerdeki pek çok ortak sağlık ve güvenlik birimi gerekliliğinde, ESEM’den destek alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş