Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil sağlık hizmetleri, çalışanların periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını kapsamaktadır. Gezici İSG araçlarıyla gerçekleştirilen bu taramalar tüm işlemlerin topluca ve hızlıca yapılmasına olanak tanır. Bu araçlar yasaların belirlediği şekilde gerekli ekipman ve teknik donanıma sahip olmak zorundadır.

Mobil sağlık hizmetleri çok sayıda çalışanın olduğu iş yerleri için büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu uygulama, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermeye yetkisi olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından gerçekleştirilebilir. Mobil sağlık hizmetinin kapsamı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde hizmet veren OSGB’ler mobil araçlar ile sağlık tarama hizmetleri vermektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çalışanların işe girişlerde ve belli aralıklarla sağlık raporu almasını zorunlu kılmıştır.

Kanuna göre çok tehlikeli işlerde çalışanlar yılda bir, tehlikeli işlerde çalışanlar üç yılda bir, az tehlikeli işlerde çalışanlar beş yılda bir sağlık raporu yenilemelidir. Bu, çalışanların sağlığını korumak ve meslek hastalığı riskini en aza indirmek için uygulanan bir tedbirdir. Olası sağlık sorunlarını erkenden tespit edebilmek amacı taşıyan bu uygulama aynı zamanda işverenleri de çalışma koşullarını iyileştirmeye itmektedir.

Mobil sağlık uygulamasının amaçları şöyle sıralanabilir:

Uzak ve ulaşımı zor iş yerlerine sağlık hizmetleri götürmek

Çalışanların sağlık durumlarını düzenli kontrol etmek

Meslek hastalıklarının erken teşhisini sağlamak

Mobil sağlık hizmetleri yönetmeliği, gezici araçların hangi muayene ve tıbbi işlemleri yapabileceğinin sınırlarını çizmiştir.  “Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” adıyla bilinen yönetmeliğe göre bu taramalar sonucu karşılaşılan riskli durumlarda kişi bilgilendirilir ve önlem alması sağlanır. Bunun yanı sıra anormal sonuçlar işyeri hekimi ile de paylaşılır.

Mobil Sağlık Uygulamaları Nelerdir?

Pek çok işletme, iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlamak için çalışanlarına mobil sağlık taramaları yaptırmaktadır. Bu taramalar yasal bir zorunluluktur. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınabilmekte ve çalışanların daha sağlıklı ve huzurlu çalışabilmeleri sağlanmaktadır. Mobil araçlar bu süreçleri hızlandırdığı için çoğu işletme tarafından tercih edilmektedir. Kapasitesi ve sahip olduğu tıbbi malzemelere göre değişebilmekle birlikte gezici İSG araçlarıyla yapılabilecek muayene ve tetkikler şunlardır:

Röntgen kullanılarak akciğerlerin ve çevreleyen yapıların görüntülenmesidir.

Kalbin elektiriksel aktivitesini kaydeden ve grafiğe döken tıbbi bir testtir.

Bir kişinin işitme kapasitesini ölçen testtir.

Kan tahlilleri, idrar tahlilleri ve kan grubu tespiti bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Akciğerlerdeki hava hacminin ölçüldüğü testtir.

Çalışanların bulaşıcı hastalıklara karşı korunması için önleyici aşıların yapılmasıdır.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için yapılan testlerdir.

Göz sağlığını değerlendiren ve görme kayıplarının derecesini belirleyen muayenedir.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Aracı

Mobil sağlık tarama aracı sayesinde muayeneler ve tetkikler için lokasyon değiştirmeye gerek kalmaz. Tüm bu işlemler iş yerinin bulunduğu alana gelen mobil araçtaki ekipmanlarla kısa sürede gerçekleştirilebilir. Zamandan tasarruf sağlayan mobil taramalar ile sağlık raporu alınabilir, meslek hastalıkları tespit edilebilir ve olası sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.

Gezici mobil sağlık hizmetleri yönetmeliği ile bu araçların görev tanımı yapılmış ve uygulanan tıbbi işlemlerin sınırları belirlenmiştir. Tıbbi ekipmanların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu gezici sağlık araçlarında göz, kulak ve boğaz muayenesi yapılabilmekte, bazı kalp ve damar hastalıkları da teşhis edilebilmektedir.

Mobil Sağlık Taramasını Hangi Firmalar Yapabilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, “Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca mobil olarak sağlık taraması yapabilirler. Bu araçların tıbbı ekipmanlarının yeterliliği ve muayene ve tetkikleri yapan sağlık personellerinin donanımı oldukça önemlidir.

OSGB’ler iş yerlerinde sağlık kontrollerini organize ederler. İşçilerin sağlık durumlarının izlenmesi ve potansiyel sağlık sorunlarının tespiti için çalışırlar. Bu bakımdan OSGB çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olan önemli bir kaynaktır. İşverenler bu birimlerle iş birliği yaparak çalışanlarının sağlığını koruyabilir ve meslek hastalıklarının önüne geçebilir.

Adana mobil sağlık aracı olarak hizmet veren ESEM OSGB alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla sağlık taramaları yapmaktadır. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş