Mobil Sağlık Taraması

Mobil sağlık taraması hem periyodik olarak hem de gerekli görüldüğü hallerde yapılabilen tahlil veya tetkikleri kapsamaktadır. Mobil taramalar, gezici iş sağlığı araçları yardımıyla yapılmaktadır. Sağlık taraması, çalışanların görev tanımları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Mobil sağlık taraması nasıl yapılır? Gerekli ekipman ve teknik donanıma sahip araçlar ile bu taramalar gerçekleştirilmektedir. Belli grupların toplu olarak sağlık hizmeti alması gerektiğinde mobil araçlar büyük kolaylık sağlamaktadır. Çalışılan sektörün gerekleri de göz önünde bulundurularak işitme testi, çeşitli kan tahlilleri ve portör muayenesi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Mobil Sağlık Taraması Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan çeşitli kanun ve yönetmeliklere göre, iş sağlığı ve güvenliği (isg) alanında bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çalışanların sağlıklarının korunması son derece önemlidir. Risk analizi yapılıp gerekli önlemler alındığında ölüm ve yaralanma ihtimali de önemli ölçüde azalacaktır. Ayrıca yasal bir zorunluluk da yerine getirilmiş olacaktır.

Çalışan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi noktasında düzenli taramaların önemli büyüktür. Özellikle de kalabalık gruplara yönelik sunulacak sağlık hizmetleri mobil tarama yöntemiyle pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Mobil, taşınabilir ve gezici gibi anlamları karşılayan bir ifadedir. Böyle taramalar mobil sağlık aracı ile yapılmaktadır.

Mobil sağlık hizmetleri, çalışılan sektörün gereklilikleri doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin insanlarla ve besin maddeleriyle iç içe olunan bir çalışma alanı için portör muayenesi önemli bir kontroldür. Bu muayene aracılığıyla kişide aktif bir enfeksiyon olup olmadığı araştırılır.

Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Tarama Aracı

Mobil tarama aracı nedir? Çeşitli sağlık uygulamalarının veya taramalarının gerçekleştirildiği, gerekli alt yapıya ve teknik ekipmana sahip araçlardır. Bu araçlar sayesinde düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştirilebileceği gibi meslek hastalıklarının görülme durumu da ortaya konabilir. Peki bir tarama aracıyla hangi sağlık hizmetleri sunulabilir?

 • Odyometri (işitme testi): Bu test sayesinde işitme problemlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece ilgili sağlık tedbirleri zamanında alınarak daha etkin bir tedavi mümkün olabilir.
 • Solunum fonksiyon testi: Akciğerdeki havanın hacmi ölçülmektedir. Akciğer yetmezliğinin seviyesi bu test sayesinde belirlenebilmektedir.
 • Akciğer grafisi: Bazı önemli hastalıklar grafi sayesinde teşhis edilebilmektedir.
 • Aşı uygulamaları: Sektörün talepleri de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen aşı uygulamalarıdır. Aşılar, soğuk zincir ile taşınır. Tetanos, hepatit ve grip gibi aşılar uygulanabilir.
 • Laboratuvar tetkikleri: Hemogram, karaciğer fonksiyon testi gibi çeşitli kan tahlillerini, kan grubu analizini ve idrar tahlillerini kapsamaktadır.
 • Görme bozuklukları ve renk körlüğü taramaları: Çeşitli görme bozukluklarının ve renk körlüğünün teşhisi için gerçekleştirilen muayenedir.
 • Portör taramaları: İşe girişte istenebileceği gibi belli aralıklarla tekrarlanabilir. Mikroorganizma kaynaklı bulaşıcı hastalıkların tespiti için yapılır.
Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Tarama Aracı Yönetmeliği

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yönetmelik, 31725 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri ile sayılan bu yerlerde gerçekleştirilen tıbbi tetkikleri kapsamaktadır. Bu kapsamdaki bazı usul veya esasları şöyle sıralayabiliriz;

 • Gezici iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekânına ilişkin esaslar
 • Gezici iş sağlığı araçlarına ilişkin genel şartlar
 • Sabit tıbbi tetkik mekânlarına ilişkin genel şartlar
 • Tıbbi tetkiklere ait usul ve esaslar
 • Başvuru ve çalışma izni işlemleri
 • Denetim ve müeyyideler

ESEM OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında daima hizmetinizde! Gezici iş sağlığı aracı, işyeri hekimi veya isg uzmanı gibi ihtiyaçlarınızı profesyonel bir ekiple karşılamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mobil Sağlık Taraması

Gezici Sağlık Taraması

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu temel alınarak hazırlanan çeşitli yönetmelik hükümlerine göre, ülkemizde isg tedbirlerini almak zorunludur. Çalışanların ve çalışma sahalarının güvenliğinin sağlanması pek çok faydayı da beraberinde getirir. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 • Çalışanların ölüm veya yaralanma ihtimali önemli oranda azalır.
 • İş devamlılığı/verimi artar.
 • Acil durumlara karşı eylem planlaması yapılabilir.
 • Olası riskler zamanında tespit edilir.
 • Çalışanlar eğitim alarak bilinçlenir.
 • Yangın, patlama veya yüksekten düşme gibi sektörel risklerin görülme ihtimali azalır.
 • Sağlık harcamaları azalır.
 • Meslek hastalıklarının görülme ihtimali azalır.

Ayrıca düzenli aralıklarla gerçekleştirilen sağlık taramaları da çeşitli riskleri tespit edebilmek açısından önemlidir. Peki mobil sağlık taraması nasıl yaptırılır? ESEM gibi bir OSGB’den bu hizmeti alabilirsiniz. Tarama için gezici bir araca, gerekli tıbbi donanıma ve ilgili sağlık personeline ihtiyaç vardır.

Paylaş