OSGB Sağlık Raporu Adana

OSGB sağlık raporu Adana, pek çok durum için gerekli olabilen bu raporların kolay şekilde alınabilmesini sağlar. Bu raporlar yalnızca devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezi ve yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerince (OSGB) verilebilmektedir.

OSGB sağlık raporu Adana ve çevre iller için ESEM OSGB aracılığıyla alınabilmektedir. Bu rapor çeşitli tetkik ve tahliller içermektedir. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı, bu alandaki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamayı amaçlayan kuruluşlardır. Pek çok diğer hizmetle birlikte sağlık kontrolleri ve çeşitli raporlamalar için de bu kuruluşlardan faydalanılması mümkündür.

Adana OSGB firmaları aracılığıyla yapılabilecek çeşitli işlemler söz konusudur. Bunların içinde işe giriş sağlık raporu hazırlanması (bunun için gerekli tüm işlemlerin yapılmasıyla beraber) de yer almaktadır. Sağlık raporu, az tehlikeli, düşük tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışacak kişiler için farklı prosedürler içerir. Bununla beraber tehlike sınıfı sağlık raporunun yenilenme süresini de değiştirecektir.

Özel OSGB Sağlık Raporu Adana Nereden Alınır?

Bir iş yerinde çalışmaya başlayacak kişi, bu işe uygun olup olmadığını teyit etmek amacıyla bir dizi sağlık kontrolünden geçer. Bununla birlikte iş yeri tehlike sınıfına bağlı olarak belirli aralıklarla sağlık raporlarının yenilenmesi gerekmektedir. Bu kontrol ve raporların alınması zorunludur.

 

Belirli aralıklarla yenilenen sağlık raporları ve işe giriş sağlık raporu devlet hastanesi aracılığıyla temin edilebilir. Gerekli yetki ve izinleri bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimleri de bu raporları hazırlayabilmektedir. Özel hastane ve polikliniklerin işe giriş sağlık raporu hazırlama yetkisi bulunmamaktadır.

OSGB işe giriş sağlık raporu nereden alınır? Bunun için, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş OSGB’lerin iş yeri hekimlerine başvurulmaktadır. OSGB aracılığıyla temin edilecek raporlar OSGB’ye ait mobil tarama araçları ile yapılabilir. Bu sayede çalışanların ilgili rapor için hastaneye gitmeleri gerekmez. İş kaynı önlenir, çalışanların zamanı ve parası korunmuş olur.

Adana sağlık raporu veren yerler arasında bulunan ESEM OSGB, pek çok uygulamayla birlikte sağlık raporu hazırlanması için de başvuru yapılabilecek yerlerdendir. ESEM OSGB Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Adıyaman, Mersin gibi civar iller için de OSGB hizmetleri verebilmektedir.

OSGB Sağlık Raporu Adana
OSGB’den Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki pek çok yükümlülük için ortak sağlık ve güvenlik birimlerine başvuru yapılabilmektedir. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına dair pek çok eğitim iş güvenliği uzmanı olarak yer alan kişilerce verilebilmektedir. Ayrıca yüksekte çalışma belgesi, yüksek tehlikeli iş kollarında çalışacak kişiler için hazırlanacak belgeler ve sağlık raporları için de OSGB’ler yetkilendirilmiştir. Risk analizi, mobil sağlık taraması, acil durum eylem planları vb. için de bu kuruluşlara başvurulabilir.

Sağlık raporu için OSGB başvurusu yapıldıktan sonra, rapor için gerekli tetkikler yapılır. Bu tetkiklerin mahiyeti iş yerinin tehlike sınıfı, çalışan sayısı gibi parametrelere bağlı olarak değişir.

OSGB sağlık raporu kaç TL? Sağlık raporları pek çok farklı özellik ve içerikte bulunabilir. Bu da gerekli işlemleri ve maliyeti etkileyecek durumlardandır. Bu raporların fiyatı şu hususlara göre değişiklik gösterir;

  • Mobil İSG aracı ile iş yerinde tetkik yapılması,
  • Gerekli tetkiklerin sonuçlanma prosedürü,
  • İşlemlerin başka uygulamaları kapsaması,
  • Raporlama detayları, iş yerinin şartları vb.

ESEM OSGB Adana ve çevre illerde ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak pek çok uygulama, işlem, raporlama ve analizi yapmaya yetkilidir. Bu alandaki ileri tecrübesi, deneyimli çalışanları ve yüksek teknoloji ekipmanları ile iş sağlığı ve güvenliğine dair gerekliliklerin hızlı ve güvenli şekilde çözümlenmesini sağlar. Sağlık raporu ve diğer uygulamalar için fiyat bilgisi almak ve başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

OSGB Sağlık Raporu Adana
Paylaş