Sağlık Raporu Kaç Gün Geçerli

Sağlık raporu kaç gün geçerli? Bu soru, çeşitli nedenlerle sağlık raporu almak isteyen ya da almış kişilerin merak ettiklerindendir. Sağlık raporları alınma amacına ve kişinin durumuna bağlı şekilde belirli bir süre sonunda geçerliliğini yitirir. Bu noktada, kişilerin yeniden sağlık raporu için başvuru yapması ve söz konusu işlemleri yenilemesi gereklidir.

Sağlık raporu kaç gün geçerli? Sağlık raporu, genellikle belli bir amaca hizmet eden ve kişinin sağlık durumunu belirten bir belgedir. Sağlık raporunun geçerlilik süresi, hangi amaçla alındığına, hangi kurum tarafından düzenlendiğine ve geçerli mevzuatlara bağlı olarak değişebilir. Örneğin iş için sağlık raporu alındığında, raporun geçerlilik süresi iş koluna bağlı biçimde değişecektir. Ehliyet için alınacak raporların geçerliliği de ehliyet türüne bağlı biçimde değişir.

İşe giriş için alınan raporlar işin tehlike sınıfına göre hazırlanır. Tehlike sınıfına göre işler, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatı kapsamında değerlendirilir. İşlerin tehlike sınıfları “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olmak üzere üçe ayrılır. Sağlık raporu ne kadar süre geçerli? Bir iş yerinde çalışanların sağlık raporunu yenilemesi gereken süreler şu şekildedir;

  • Az tehlikeli işlerde çalışanlar için beş yıl,
  • Tehlikeli işlerde çalışanlar için üç yıl,
  • Çok tehlikeli işlerde çalışanlar için bir yıl.
Sağlık Raporu Kaç Gün Geçerli

İşe Giriş Sağlık Raporu Kaç Gün Geçerli?

Kişiler işe başlamadan önce, mevzubahis işe uygun olup olmadıklarının tespiti için çeşitli sağlık kontrollerinden geçer. Bu kontrollerin niteliği ve diğer detaylar iş kolunun mahiyetine bağlı biçimde değişir. Temelde aile hekimi tarafından alınacak sağlık raporu ile bir yıl içinde iş başvurusu yapılabilir. Fakat bu durumun pek çok istisnası söz konusudur.

Mevzubahis tehlike sınıfları, alınacak raporun içeriğini de değiştirir. Çok tehlikeli bir işte çalışabilmek için sağlık açısından daha fazla yeterlilik gerekecektir. Bunların dışında işe özgü bazı ek tetkikler de söz konusu olabilir. Örneğin özel güvenlik görevlisi olmak için gerekli belge psikolojik ve diğer bakımlardan daha özel bir incelemeyle verilecektir. Bu belgelerin yanı sıra işin detaylarına bağlı olarak “yüksekte çalışma eğitimi” vb. alınması gerekli olabilmektedir.

Ofis çalışanları, mağaza satış elemanları gibi pozisyonlar bu kategoridedir. Bu tür işlerde genellikle temel bir sağlık muayenesi yeterli olabilmektedir.

İnşaat işçileri, ağır sanayi çalışanları bu kategoriye girebilir. Bu tür işler için spesifik tetkikler (örn. işitme testi, solunum testi) istenebilir.

Maden işçileri, kimya sanayi çalışanları gibi pozisyonlar bu kategoriye dahildir. Bu çalışanlar için çok daha kapsamlı sağlık kontrolleri ve tetkikleri gerekebilir.

Sağlık Raporu Kaç Gün Geçerli
İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

Tehlike sınıfı düşük olan iş kollarında çalışanlar için de bulaşıcı hastalık vb. riski nedeniyle belirli sayının üstünde personel varsa, bu rapor süreleri farklılaşacaktır. Sağlık raporu kaç ay geçerlisorusunun yanıtları pek çok parametreye bağlıdır. İşe giriş için alınan belgeler, sonraki bir yıl içinde kullanılabilir. Ancak iş değişikliği söz konusu ise bir yıl dolmasa dahi belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

ESEM OSGB, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili pek çok konuda alanda destek ve eğitim gibi hizmetler vermektedir. Çalışanların yenilenmesi gereken sağlık raporu ESEM aracılığıyla toplu şekilde hazırlanabilir. Mobil sağlık aracı ile çalışanlar zaman kaybı yaşamadan belgelerini yenileyebilir. Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Mersin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş