İşe Giriş Sağlık Raporu Adana

İşe giriş sağlık raporu Adana için, bu bölgedeki hastane, aile sağlığı merkezi ve ortak sağlık güvenlik birimlerine başvurulması gerekmektedir. Belge kişinin sağlık açısından işe uygun olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan çeşitli tetkikleri kapsar.

İşe giriş sağlık raporu Adana ve Mersin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kayseri gibi çevre illerde ortak sağlık güvenlik birimi olarak çalışmalarını sürdüren ESEM OSGB’den alınabilir. OSGB’ler tarafından, gezici iş sağlığı ve güvenliği aracıyla bu belgelerin toplu biçimde hazırlanması mümkündür. Böylece işlemlerin hızlı ve pratik şekilde tamamlanması sağlanır. Böylelikle hem çalışanların zaman ve enerji kaybı hem de işverenler için oluşacak iş kaybı önlenebilir.

OSGB sağlık raporu bu kuruluşlar gerekli izin ve ruhsatlara sahip olduğundan pek çok iş kolu için geçerli bir belgedir. Her iş kolunda mevzuata göre bu belgelerin alınması akabinde işe başlanır. Böylece çalışanın ve iş yerindeki diğer kişilerin bulaşıcı hastalık vb. riskinden korunması, ayrıca kişinin mevzubahis işe fiziken uygun olduğu belgelenmiş olur. Bu belgelerin tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında olunmasına bağlı olarak farklı süreler içinde yenilenmesi gereklidir. Bu süre güncel kanun ve düzenlemelere göre;

 • Çok tehlikeli iş sınıfında çalışanlar için bir yıl.
 • Az tehlikeli iş sınıfındaki çalışanlar için beş yıl,
 • Tehlikeli işlerde çalışanlar için ise üç yıl şeklindedir.
İşe Giriş Sağlık Raporu Adana

Ağır İşe Giriş Sağlık Raporu Adana

İş kolları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından tehlike sınıflarına ayrılmıştır. Bu sınıflar işte olası tehlikeler, çalışan sayısı vb. gibi ölçütler çerçevesinde belirlenir. Bir ofis çalışanı ile inşaatta çalışan bir kişinin karşılaşma riski olan tehlikeler, güvenlik sorunları doğal olarak birbirinden farklıdır.

Adana ağır iş sağlık raporu almak için, “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” çerçevesindeki kurallar belirleyicidir. Buna göre;

“Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, bu kişilerin işe uygunluğu hekim raporu ile belirlenmelidir. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar öncelikle işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri tarafından verilir.”

İşe giriş sağlık raporu almak veya ve yenilemek için gerekli bazı sağlık tetkikleri şu şekildedir;

 • Tam kan tahlili
 • İdrar tahlili
 • Göğüs röntgeni
 • İşitme testi (odyometri)
 • Görme testi
 • Deri muayenesi
 • Solunum fonksiyon testi
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Bulaşıcı hastalıkların taraması
 • Aşı durumu kontrolü

Bunun yanı sıra işe bağlı olarak bazı özel belgeler de gerekebilir. Örneğin yüksekte çalışma belgesi, inşaat gibi alanlarda çalışacak kişiler için alınması gereken belgelerdendir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Adana

İşe giriş sağlık raporu nereden alınır Adana? İşe giriş raporlarını almak ve gerekli düzende yenilemek için Adana ESEM OSGB’ye başvurabilirsiniz. Böylece iş güvenliği protokollerini tam teşekküllü biçimde yerine getirirken çalışanların bu nedenle yaşayacakları zaman kaybını engelleyebilir, herkesin aynı zaman diliminde kolayca tetkik ve tahlillerinin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş